Θεσσαλονίκη, 01 Σεπτεμβρίου 2022

 

Νέο Έργο: Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς

 

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λέσβου για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς». Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου.

Παραμένοντας πρωτοπόροι στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού, με την υλοποίηση του έργου από την SGA το Επιμελητήριο στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις/μέλη του, αναβάθμιση των εφαρμογών για σύγχρονη, απομακρυσμένη και αμφίδρομη επικοινωνία, προσφέροντας παράλληλα και ένα νέο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης και επιχειρηματικής πληροφόρησης. Ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου Λέσβου σε λογισμικό και υλικό, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών. Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών, δίνοντας στα μέλη του τη δυνατότητα χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλειά του και λειτουργικότητά του.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία καθώς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η ηγετική θέση της εταιρείας στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού. Ταυτόχρονα παραμένουμε προσηλωμένοι στον εταιρικό στόχο για την παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής σε στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες.