Αποστολή

Η αποστολή της SGA είναι να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος των πελατών της.

Όραμα

Να είμαστε πρωτοπόροι στην ένταξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), τόσο στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, όσο και στον δημόσιο τομέα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.