Το ανθρώπινο δυναμικό της SGA αποτελείται από δέκα άτομα μόνιμο προσωπικό και δυο μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες. Το σύνολο των ανθρώπων που απασχολεί η SGA διαθέτουν μακρά εμπειρία στον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και άριστη γνώση των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας.

 

Το 40% του προσωπικού της εταιρείας κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, το 40% κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών, το 13% κατέχουν τίτλους ανώτερης εκπαίδευσης και το 7% κατέχει τίτλους σχολών πληροφορικής.

 

graph