1996

Μετά από δεκαοκτώ έτη παρουσίας στον χώρο της πληροφορικής το 1996 ιδρύεται η «SGA- Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΠΕ», σε ιδιόκτητα γραφεία, με έδρα την Θεσσαλονίκη και στόχο να δραστηριοποιηθεί σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η SGA στην ίδρυση της, εκφράζει το όραμα της

"Να είμαστε πρωτοπόροι στην ένταξη της πληροφορικής στην επιχειρηματικότητα και τον δημόσιο τομέα"

1998

Kατασκευάσαμε το πρώτο κιόσκι έκδοσης πιστοποιητικών Επιμελητηρίων, το οποίο εκτός από την παρουσίαση χρήσιμων πληροφοριών, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώσει μόνος του ένα πιστοποιητικό για οποιαδήποτε χρήση. Το κιόσκι που είναι συνδεδεμένο με το πληροφοριακό δίκτυο του Επιμελητηρίου ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα και πράττει ανάλογα.

2002

Η SGA αρχίζει την μετατροπή όλων των εφαρμογών της, σε γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

2003

Η SGA μετακομίζει τα γραφεία της σε νέο μεγαλύτερο ιδιόκτητο χώρο στην οδό Αίαντος 2 στην Καλαμαριά, για να εντάξει στο δυναμικό της νέους συνεργάτες.

2004

Η SGA με στόχο την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και την ικανοποίησης των πελατών της, προχωράει στην εφαρμογή πιστοποίησης με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000.

2005

Η SGA ολοκληρώνει την αναβάθμιση των όλων των εφαρμογών της, σε περιβάλλον windows.

2006

Η SGA με στόχο την συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, αρχίζει την ανάπτυξη διαδικτυακών (www) εφαρμογών, online συνδεδεμένες με τις υπάρχουσες (backoffice) εφαρμογές.

H SGA ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την διασύνδεση όλων των Επιμελητηρίων που υποστηρίζει με τα ΚΕΠ

2007

Η SGA ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την εφαρμογή "SGA eΕπιμελητήριο".

2008

Η SGA εγκαθιστά, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς, σε 11 Επιμελητήρια την εφαρμογή εφαρμογή "SGA eΕπιμελητήριο" ενώ παράλληλα ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την εφαρμογή "SGA WebSales".

2009

Η SGA μέσα από το πρόγραμμα e-services, εγκαθιστά σε 5 πελάτες της, την εφαρμογή "SGA WebSales".

HSGA μέσα από το πρόγραμμα e-security, εγκαθιστά σε πελάτες της, πλήρη συστήματα μηχανογραφικού εξοπλισμού σε εξυπηρετητές και σε συστήματα ασφάλειας

Η SGA αλλάζει νομική μορφή. Από 10/4/2009 η νομική μορφή της εταιρείας γίναι "ανώνυμη εταιρεία" με εταιρικό κεφάλαιο 300.000,00 ευρώ.

2010

Η SGA ολοκληρώνει δυο νέα διαδικτυακά προϊόντα, το «SGAWebRepairs» για εταιρείες συνεργείων οχημάτων και το «SGAInsuranceBrokers» για εταιρείες Μεσιτών Ασφαλίσεων. Η SGA μετά από πρόχειρους ανοικτούς διαγωνισμούς, εγκατέστησε και έθεσε σε άμεση λειτουργία, με εξαιρετική επιτυχία, το σύνολο των λογισμικών προϊόντων της για Επιμελητήρια, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

2011

Το 2011 προσθέτει στην γκάμα των προϊόντων της, τις «εφαρμογές ως υπηρεσία» SaaS (Software as a Service). Με χρηματοδότηση από επενδυτικά προγράμματα κατά 40%, θα ολοκληρωθεί σύντομα η πρώτη εφαρμογή «Μισθοδοσία ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα».

Την ίδια χρονιά αναπτύξαμε ειδικά λογισμικά ψηφιοποίησης, τα οποία προστέθηκαν τόσο στις εφαρμογές των Επιμελητηρίων όσο και στο ERP. Τα λογισμικά αυτά δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη, μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί, να ψηφιοποιεί - αποθηκεύει και να προβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την συγκεκριμένη εφαρμογή που βρίσκεται.

2012

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος τα παρακάτω έργα:

 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Πρέβεζας
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Ξάνθης
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Αργολίδας
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καβάλας

2013

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος τα παρακάτω έργα:

 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καρδίτσας
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Έβρου

2014

Η SGA ολοκλήρωσε και εγκατέστησε την νέα διαδικτυακή εφαρμογή webΕπιμελητήριο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Η SGA ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία την διαδικτυακή εφαρμογή cloudPayroll

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος το παρακάτω έργο:

Κόμβος ψηφιακής γνώσης και υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητηρίου Ροδόπης

2015

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος τα παρακάτω έργα:

 • Η SGA ολοκλήρωσε για το ΕΒΕΠ το έργο "Ψηφιακές Δράσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς"
 • Η SGA για το σύνολο των Επιμελητηρίων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της, ολοκλήρωσε την τροποποίηση των ΟΠΣ αυτών και την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ, για την αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών των παλιών επιχειρήσεων και των εγγραφών των νέων εταιρειών, στο οικείο Επιμελητήριο και την διαχείριση και απόδοση των εισπράξεων για την σύσταση εταιριών.
 • Η SGA ολοκλήρωσε για την ΚΕΕΕ, την "ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έκδοσης – ανάκλησης - ανάκτησης και ανανέωσης ψηφιακής υπογραφής, για φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή είναι εκπρόσωποι ΝΠΙΔ και εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο αυτών η ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου"

Πρόκειται για την διασύνδεση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων, που είναι τα ΟΠΣ των Επιμελητηρίων με το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ/ΥΜΣ.

 

2016

Η SGA προσθέτει στην γκάμα των προϊόντων της, νέα εφαρμογή «SGA WMS VITA» για την εταιρεία VITA ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Η νέα διαδικτυακή εφαρμογή αναπτύχθηκε δυναμικά και μπορεί να λειτουργεί σε συσκευές tablet με scanner σε λειτουργικό σύστημα Android. Η εφαρμογή, με την χρήση των barcode, διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες τις διακίνησης εμπορευμάτων με παλέτες σε παλετοθέσεις, όπως παραλαβές – αγορές, με ταυτόχρονη σήμανση με την ημερομηνία λήξης (ιχνηλάτηση), την τοποθέτηση σε παλετοθέσεις, την δημιουργία παλετών αποστολής ανάλογα την επιθυμητή ημερομηνία λήξης του προϊόντος, βάσει των παραγγελιών των πελατών και γενικά την πλήρη διακίνηση των εμπορευμάτων στην αποθήκη.  

 Ανάπτυξη ΟΠΣ παρακολούθησης παραγωγής SGA MRP DANAIS για την εταιρεία ΔΑΝΑΪΣ ΑΕ. Όλο το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο, με την χρήση barcode και ασύρματες συσκευές PDA,  παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες παραγωγής, από την παραλαβή των πρώτων και βοηθητικών υλών, την διακίνηση αυτών στην παραγωγή, την δημιουργία παλετών ημιετοίμων προϊόντων (Α’ φάση) και τοποθέτηση αυτών σε παλετοθέσεις, την διακίνηση αυτών στην ετικετοποίηση των κουτιών (Β’ φάση) με την δημιουργία παλετών ετοίμων προϊόντων και διακίνηση σε παλετοθέσεις και την τελική φόρτωση των παλετών προς πώληση.

 Η SGA αναπτύσσει για την ΚΕΕΕ ειδική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων για την έκδοση ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς.

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες της πλατφόρμας, ο επιχειρηματίας υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής.
 • Στην αίτηση, ο επιχειρηματίας καταχωρώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του, ελέγχεται αυτόματα η εγκυρότητά του και η ταμιακή του ενημερότητα.
 • Αν είναι εντάξει, λαμβάνει στο mail του τον ΗΚΠ ΔΙΑΣ για να πληρώσει το κόστος απόκτησης ΨΥ.
 • Αν δεν είναι εντάξει, λαμβάνει στο mail του σχετικό μήνυμα, να επικοινωνήσει με το Επιμελητήριό του.
 • Με την πληρωμή του κόστους μέσω ΔΙΑΣ, ο επιχειρηματίας λαμβάνει νέο mail, να προσέλθει στο Επιμελητήριό του, για την ταυτοποίηση και την ολοκλήρωση έκδοσης της ΨΥ. Ταυτόχρονα και ο αρμόδιος υπάλληλος του Επιμελητηρίου λαμβάνει σχετικό mail

 Η SGA αναπτύσσει για την ΚΕΕΕ ειδική Πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων 

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες της πλατφόρμας, ο επιχειρηματίας υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή στην πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Στην αίτηση, ο επιχειρηματίας καταχωρώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του, ελέγχεται αυτόματα η εγκυρότητά του και η ταμιακή του ενημερότητα.
 • Αν είναι εντάξει, λαμβάνει στο mail του μήνυμα ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα.
 • Αν δεν είναι εντάξει, λαμβάνει στο mail του σχετικό μήνυμα, να επικοινωνήσει με το Επιμελητήριό του.
 • Ο επιχειρηματίας ακολουθώντας τις οδηγίες της πλατφόρμας, συμπληρώνει το προφίλ της επιχείρησής του  και στοιχεία της επένδυσης που πρόκειται να υλοποιήσει.
 • Η πλατφόρμα κάνει matching με τα διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα και αν υπάρχουν κάποια που ταιριάζουν τα εμφανίζει.
 • Σε περίπτωση που στο μέλλον θα ανοίξει επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στα προφίλ των επιχειρήσεων, θα λάβουν όλοι mail τους σχετικό μήνυμα.

 

2017

Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί ως ανάδοχος το έργο: «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή», που έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά και συνολικά της καλής λειτουργίας της αγοράς, ως προς την διαφάνεια των παρεχομένων εγγυήσεων.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή – εμπορία αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, θα μπορούν να προωθήσουν μια πολιτική διαφάνειας προς το καταναλωτικό κοινό, ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν για τα αγαθά – υπηρεσίες που προσφέρουν, αυξάνοντας τόσο το κύρος των αλλά και το πελατολόγιο των.

Οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και έγκυρα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των αγαθών – υπηρεσιών που προσφέρονται, μέσα από ένα συγκεκριμένο σημείο του διαδικτύου, με την υποστήριξη και το κύρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή.

 

Ανάπτυξη ΟΠΣ παρακολούθησης παραγωγής «SGA MRP NATIONAL CAN» για την εταιρεία NATIONAL CAN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕ.

Το ΟΠΣ παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες παραγωγής, από την παραλαβή των πρώτων και βοηθητικών υλών, την διακίνηση αυτών στην παραγωγή, την δημιουργία παλετών ημιετοίμων προϊόντων (Α’ φάση) και τοποθέτηση αυτών σε παλετοθέσεις, την διακίνηση αυτών στην ετικετοποίηση των κουτιών (Β’ φάση) με την δημιουργία παλετών ετοίμων προϊόντων και διακίνηση σε παλετοθέσεις και την τελική φόρτωση των παλετών προς πώληση. Όλο το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο, με την χρήση barcode και ασύρματες συσκευές PDA

 

2018

Η SGA εντάσσει στο πελατολόγιό της 3 ακόμη επιμελητήρια, έτσι ο συνολικός αριθμός επιμελητηρίων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της είναι 34 στα 59

 

Η SGA αναπτύσσει για την ΚΕΕΕ ειδική πλατφόρμα «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών», για την εγκυρότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης του μητρώου με την ονομασία «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) για το καθεστώς που διέπει το εν λόγω μητρώο, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του.

 

Ειδικότερα, το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» συστάθηκε με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» και τηρείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).

 

Εγκρίθηκε η πρόταση που κατέθεσε η SGA στο πρόγραμμα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" της ΓΓΕΤ «Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων πληροφορικής»

Η διαχείριση έργων αποτελεί βασική δραστηριότητα στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού και θεωρείται πλέον κύριο εργαλείο ανταγωνιστικότητας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Το σημερινό λογισμικό το οποίο χαρακτηρίζεται από: α) τη συνεχή αύξηση των αυτοματισμών και την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων β) την «έκρηξη» της πληροφορίας μέσα από τον τεράστιο όγκο της γνώσης και των δεδομένων που διακινούνται, γ) αύξηση της πολυπλοκότητας των αναπτυσσόμενων λογισμικών, το προτεινόμενο ερευνητικό έργο "Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων Λογισμικού" επιδιώκει  να συμβάλει στην ανάπτυξη λύσεων που εντάσσονται στις σύγχρονες τάσεις αυτοματοποίησης:

 • Συγκεντρώνει τα έργα  και τις επικοινωνίες σε ένα μοναδικό σημείο
 • Δίνει την δυνατότητα εποπτικής παρακολούθησης των εργασιών της ομάδας
 • Ελέγχει πως όλα τα έργα είναι εμπρόθεσμα μέσα από εμφάνιση ημερολογίου
 • Αυτοματοποίηση εργασιών ενημέρωσης και παρακολούθησης προόδου
 • Εύχρηστα report που εμφανίζουν την πρόοδο των εργασιών, πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων, εμφάνιση προβλημάτων.
 • Σύνδεση με κεντρικό αποθετήριο αρχείων για εύκολη αναζήτηση.

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 27001:2013

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2005, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το ISO 27001:2013

2019

Η SGA εντάσσει στο πελατολόγιό της 2 ακόμη επιμελητήρια, έτσι ο συνολικός αριθμός επιμελητηρίων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της είναι 36 στα 59

Η SGA εντάσσει στο πελατολόγιό της τον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ» με τις εφαρμογές: «SGA Οικονομική Διαχείριση ΝΠΔΔ», «SGA Ψηφιακό Πρωτόκολλο – Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων» και τις απαραίτητες διαδικτυακές εφαρμογές παρακολούθησης των εσόδων από τις φαρμακοβιομηχανίες, την ανάλογη απόδοση για τις εξαγωγές των φαρμακαποθηκών και την λειτουργία μητρώου φαρμακοποιών  για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης αυτών.

 

Εγκρίθηκαν οι δυο προτάσεις που κατέθεσε η SGA στο πρόγραμμα "Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ ΙΙ" της ΓΓΕΤ

1η πρόταση «Prediction SCMS»

Συνοπτική περιγραφή

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία κομβικής σημασίας δραστηριότητα για κάθε επιχείρηση που στηρίζεται στην έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων της από τους προμηθευτές στους πελάτες της. Σύμφωνα με τη Gartner,πρωτοπόρο εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αγοράς, η αγορά λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για το 2019 και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, το έργο‘Prediction SCMS’ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, και θα προσφέρει: έγκυρες προγνώσεις για τα επίπεδα ζήτησης στο άμεσο μέλλον, την έγκαιρη εξαγωγή παραγγελιών ώστε τα αποθέματα προϊόντων να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα, και μία εποπτική εικόνα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα ανιχνεύει τυχόν αστάθειες και θα ενημερώνει κατάλληλα το χρήστη. Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να αποτελέσει μία λύση που θα βελτιστοποιεί την ροή των προϊόντων, αποφεύγοντας την απώλεια πωλήσεων λόγω ελλείψεων, αποδεσμεύοντας κεφάλαια που θα χρησιμοποιούνταν για την αγορά και αποθήκευση προϊόντων τα οποία δεν είναι άμεσα απαραίτητα προς πώληση και μειώνοντας τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για το σωστό σχεδιασμό και συντήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

2η πρόταση «Performants»

Συνοπτική περιγραφή

Η διοργάνωση μιας συναυλίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τη διαπραγμάτευση και το συντονισμό πολλών ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. Το κόστος διαχείρισης αυτής της πολυπλοκότητας είναι συχνά απαγορευτικό για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων χώρων που δεν έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πρόσβασή τους σε μουσικούς από μακρινές περιοχές, και αντίστοιχα, οι μουσικοί δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Σε μια συγκυρία όπου πολλές μελέτες δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται προς τις μικρές συναυλίες και η ζωντανή μουσική μπορεί να αποτελέσει μοχλό τοπικής ανάπτυξης, το έργο PerformAnts: Ψηφιακός Διαχειριστής - Διοργανωτής Συναυλιών αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ευφυούς και καινοτόμου ηλεκτρονικού μάνατζερ ο οποίος αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος των συναυλιών και ειδικότερα των περιοδειών. Χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, υλοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και εκπαιδεύοντας τους χρήστες μέσω ημερίδων και εργαστηρίων, η προτεινόμενη λύση απαντά στις μεγάλες προκλήσεις μιας ανερχόμενης αγοράς, αυξάνει την κινητικότητα των μουσικών και την προσβασιμότητα των συναυλιακών χώρων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να ασχοληθούν μόνο με το δημιουργικό κομμάτι της παραγωγής συναυλιών.

2020

 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

και

 • Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 

H SGA ανακοινώνει 2 ακόμα σημαντικές συνεργασίες :

 1. με το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ) για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΒΕΘ.
 2. με το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΒΕΘ.

Παραμένοντας πρωτοπόροι στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού, με την υλοποίηση των έργων από την SGA τα Επιμελητήρια στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στις επιχειρήσεις/μέλη τους, αναβάθμιση των εφαρμογών για σύγχρονη, απομακρυσμένη και αμφίδρομη επικοινωνία, προσφέροντας παράλληλα και ένα νέο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης και επιχειρηματικής πληροφόρησης. Ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο σκοπός των δύο έργων είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το επιμελητήριο σχετικά με:

 • τις διοικητικές ανάγκες με απομακρυσμένες υπηρεσίες (web)
  • Για τη διαχείριση των διαδικασιών του επιμελητηρίου, από το προσωπικό και τη διοίκηση
  • Την παρακολούθηση και πληροφόρηση της διοίκησης
  • Τη διεκπεραίωση διαδικασιών από τα μέλη του επιμελητηρίου
 • και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας:
  • Ενημερώνοντας τις επιχειρήσεις με στοχευμένες πληροφορίες (ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δηλώνει η επιχείρηση) με σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο όπως: e-mails, sms, viber/WhatsApp κλπ.
  • Προβάλλοντας τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την δραστηριότητά των με όλες τις σύγχρονες τεχνικές: διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
  • Αναζήτηση συνεργασιών με προσφορές και ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών κλπ.

 

 • Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας.

 

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας». Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

Παραμένοντας πρωτοπόροι στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού, με την υλοποίηση του έργου από την SGA το Επιμελητήριο στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις/μέλη του, αναβάθμιση των εφαρμογών για σύγχρονη, απομακρυσμένη και αμφίδρομη επικοινωνία, προσφέροντας παράλληλα και ένα νέο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης και επιχειρηματικής πληροφόρησης. Ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στα μέλη του με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του επιμελητηρίου αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των μελών επιχειρήσεων, με πλήρη αξιοποίηση σύγχρονων ολοκληρωμένων επιχειρησιακών / οργανωτικών λύσεων του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

2021

 

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 14001:2015

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2005 και την πιστοποίηση ποιότητας 27001:2013, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου, με το ISO 14001:2015.

 

 • Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου Κιλκίς, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο Κιλκίς στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Θα παρέχει στο Επιμελητήριο το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών, ενώ παράλληλα τα μέλη του θα έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.

Θα αναπτυχθούν εργαλεία ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις (όπως συστήματα μέσω cloud), στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία καθώς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η ηγετική θέση της εταιρείας στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού. Ταυτόχρονα παραμένουμε προσηλωμένοι στον εταιρικό στόχο για την παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής σε στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες.

 

 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου Λακωνίας σε λογισμικό και υλικό, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών. Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών, δίνοντας στα μέλη του τη δυνατότητα χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλειά του και λειτουργικότητά του.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα περιλαμβάνει:

 • Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud,
 • Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (portal)
 • Ανάπτυξη του portal σε mobile περιβάλλον (application)
 • Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber κλπ
 • Θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών
  των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου.
 • Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - Μελών με το Επιμελητήριο.
 • Την online αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το επιμελητήριο, με δυνατότητα online
  πληρωμής, παρακολούθηση εκπαιδευτών και αιθουσών
 • Ανάπτυξη λογισμικού για την πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να
  ακολουθήσουν για την διοικητικής τους εξυπηρέτηση
 • Ανάπτυξη λογισμικού για την δυνατότητα online υποβολής αιτήματος
 • Ψηφιοποίηση εγγράφων
 • Συλλογή υλικού για την πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητικής τους εξυπηρέτηση
 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων – υπηρεσία μίας στάσης - (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Από τη μια θα παρέχει στο Επιμελητήριο το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και από την άλλη στα μέλη του την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλεια και λειτουργικότητά του.

Η Συνοπτική περιγραφή των παραδοτέων:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

 1.1.         Αναβάθμιση του ΟΠΣ του Επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εσωτερικής

οργάνωσης, που θα αποτελέσει την βάση για την παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου. Όλες οι βάσεις δεδομένων θα βρίσκονται στο datacenter (g-cloud) με συγχρονισμό με τον dataserver του Επιμελητηρίου, ως εναλλακτική επιλογή, της εσωτερικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου

 1.2.         Αναβάθμιση της ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (portal), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες τεχνολογίες (υπηρεσία livestreaming)

 1.3.         Ανάπτυξη του portal σε mobile περιβάλλον (application), με online ενημέρωση αυτού από το web portal, για περιβάλλον i-phone & android.

 1.4.         Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων,

χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber/WhatsApp κλπ, για την μαζική αποστολή στοχευμένων - εξατομικευμένων ενημερώσεων.

 1.5.         Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του Επιμελητηρίου θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια ενός ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών των μελών με τα στελέχη του Επιμελητηρίου.

 1.6.         Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - Μελών με το Επιμελητήριο.

 1.7.         Την online αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής, παρακολούθηση εκπαιδευτών και αιθουσών, έκδοση στατιστικών, τήρηση ιστορικού αρχείου.

 1.8.         Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το Επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής, έκδοση στατιστικών, τήρηση ιστορικού αρχείου.

 1.9.         Πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητική τους εξυπηρέτηση (π.χ. αδειοδοτήσεις κλπ). και αφορούν στην κεντρική δημόσια διοίκηση, την περιφέρεια, τους ΟΤΑ, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.α. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί και σε mobile (application) για περιβάλλον i-phone & android.

 1.10.      Δυνατότητα online υποβολής αιτήματος, για περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν βρίσκει την ερώτηση που τον ενδιαφέρει στην προηγούμενη βάση δεδομένων (knowledgebase).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 2.1.         Συλλογή περιεχομένου επιχειρηματικής πληροφόρησης για την διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 3.1.         Data server

3.2.         Εξοπλισμός για την δημιουργία της υπηρεσίας livestreaming

3.1.         Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο

 

 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Από τη μια θα παρέχει στο Επιμελητήριο το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και από την άλλη στα μέλη του την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλεια και λειτουργικότητά του.

Η Συνοπτική περιγραφή των παραδοτέων:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

1.1          Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εσωτερικής οργάνωσης, που θα αποτελέσει την βάση για την παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών τις τα μέλη του επιμελητηρίου.

1.2          Αναβάθμιση τις ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (portal), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως τις νέες τεχνολογίες (υπηρεσία livestreaming)

1.3          Ανάπτυξη portal σε mobile περιβάλλον (application), σε περιβάλλον i-phone & android

1.4          Δημιουργία τις σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber κλπ, για την μαζική αποστολή στοχευμένων -  εξατομικευμένων ενημερώσεων.

1.5          Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του επιμελητηρίου θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια τις ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών  των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου.

1.6          Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - Μελών με το Επιμελητήριο.

1.7          Την online αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής, παρακολούθηση εκπαιδευτών και αιθουσών

1.8          Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής

1.9          Ανάπτυξη λογισμικού για την πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητικής τους εξυπηρέτηση (π.χ. αδειοδοτήσεις κλπ) και αφορούν την κεντρική δημόσια διοίκηση, την περιφέρεια, τους ΟΤΑ, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.α.

1.10        Ανάπτυξη λογισμικού για την δυνατότητα online υποβολής αιτήματος, για περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν βρίσκει την ερώτηση που τον ενδιαφέρει στην προηγούμενη βάση δεδομένων (knowledgebase).

1.11        Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας. Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να θέτει διάφορα κριτήρια π.χ. δραστηριότητα, δήμος, πόλη, νομική μορφή κλπ και να πληροφορείται την σχετικά επιχειρηματικότητα, όπως τωρινό πλήθος ενεργών επιχειρήσεων, πλήθος εγγραφών - διαγραφών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2.1          Συλλογή περιεχομένου επιχειρηματικής πληροφόρησης για την διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου

2.2          Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

2.3          Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1          Data server τεμάχιο 1

3.2          Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο με 14 τηλεφωνικές συσκευές

3.3          NAS 4x4 GB τεμάχιο 1

3.4          Πλήρες σύστημα Η/Υ, οθόνη 24" τεμάχια 14

3.5          Σαρωτής Α4 διπλής όψης τεμάχια 3

3.6          Projectors high definition τεμάχια 2

3.7          Laptop παρουσιάσεων τεμάχια 2

3.8          Έγχρωμο δικτυακό Φωτοτυπικό: Α3/ Σκάνερ / Φαξ / Με τροφοδότη / Με φακέλους χρηστών και δυνατότητα αποστολής σκαναρισμένων με e-mail τεμάχιο 1

3.9          Εξοπλισμός για Livestreaming για μια αίθουσα

 • laptop για την δημιουργία της υπηρεσίας
 • Cameras για την δημιουργία της υπηρεσίας τεμάχια 3
 • video-audio external card black magic για την δημιουργία της υπηρεσίας

 

 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του (πάταξη τις γραφειοκρατίας) και προβολή των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, για την ανάπτυξη του επιχειρηματικότητας. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλεια και λειτουργικότητά του.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

1.1          Αναβάθμιση του ΟΠΣ του επιμελητηρίου σε σύγχρονη τεχνολογία cloud, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εσωτερικής οργάνωσης, που θα αποτελέσει την βάση για την παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών τις τα μέλη του επιμελητηρίου.

1.2          Αναβάθμιση τις ψηφιακής πύλης του επιμελητηρίου (portal), έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως τις νέες τεχνολογίες (υπηρεσία livestreaming)

1.3          Ανάπτυξη portal σε mobile περιβάλλον (application), σε περιβάλλον i-phone & android

1.4          Δημιουργία τις σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του επιμελητηρίου και άλλων φορέων, χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια επικοινωνίες e-mail, sms μηνύματα σε viber κλπ, για την μαζική αποστολή στοχευμένων -  εξατομικευμένων ενημερώσεων.

1.5          Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του επιμελητηρίου θα αναπτυχθεί, με την βοήθεια τις ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, ένα σύστημα καταγραφής όλων των συνομιλιών  των μελών με τα στελέχη του επιμελητηρίου.

1.6          Υποσύστημα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών των Επιχειρήσεων - Μελών με το Επιμελητήριο

1.7          Την online αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής, παρακολούθηση εκπαιδευτών και αιθουσών

1.8          Την online αίτηση συμμετοχής σε συνέδρια – εκδηλώσεις που διοργανώνει το επιμελητήριο, με δυνατότητα online πληρωμής

1.9          Ανάπτυξη λογισμικού για την πλήρη online ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την διοικητικής τους εξυπηρέτηση (π.χ. αδειοδοτήσεις κλπ) και αφορούν την κεντρική δημόσια διοίκηση, την περιφέρεια, τους ΟΤΑ, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.α.

1.10        Δυνατότητα online υποβολής αιτήματος, για περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, δεν βρίσκει την ερώτηση που τον ενδιαφέρει στην προηγούμενη βάση δεδομένων (knowledgebase).

1.11        Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας. Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να θέτει διάφορα κριτήρια π.χ. δραστηριότητα, δήμος, πόλη, νομική μορφή κλπ και να πληροφορείται την σχετικά επιχειρηματικότητα, όπως τωρινό πλήθος ενεργών επιχειρήσεων, πλήθος εγγραφών - διαγραφών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1.         Ψηφιοποίηση Εγγράφων

2.2.         Συλλογή περιεχομένου επιχειρηματικής πληροφόρησης για την διοικητική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου

2.3.         Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1          Data server τεμάχιο 1

3.2          Domain server τεμάχιο 1

3.3          Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο με 15 τηλεφωνικές συσκευές

3.4          NAS 4x4 GB τεμάχιο 1

3.5          Δίσκοι 4ΤΒ για  NAS τεμάχια 4

3.6          Πλήρες σύστημα Η/Υ, οθόνη 24" τεμάχια 5

3.7          Σαρωτής Α4 διπλής όψης τεμάχια 3

3.8          Projectors high definition τεμάχια 3

3.9          Laptop παρουσιάσεων τεμάχια 2

3.10        Έγχρωμο δικτυακό Φωτοτυπικό: Α3/ Σκάνερ / Φαξ / Με τροφοδότη / Με φακέλους χρηστών και δυνατότητα αποστολής σκαναρισμένων με e-mail τεμάχιο 1

3.11        Εξοπλισμός για Livestreaming για μία αίθουσα

 • laptop για την δημιουργία της υπηρεσίας
 • Κάμερες για την δημιουργία της υπηρεσίας
 • video-audio external card black magic για την δημιουργία της υπηρεσίας

3.12        Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης, συναγερμού, επιτήρησης, βιντεοκαταγραφής, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, ανίχνευσης και απορρόφησης υδάτων για server room

 

2022

  

 • Νέο Έργο: Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς

 

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λέσβου για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς». Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου.

 

Παραμένοντας πρωτοπόροι στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού, με την υλοποίηση του έργου από την SGA το Επιμελητήριο στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις/μέλη του, αναβάθμιση των εφαρμογών για σύγχρονη, απομακρυσμένη και αμφίδρομη επικοινωνία, προσφέροντας παράλληλα και ένα νέο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης και επιχειρηματικής πληροφόρησης. Ανάπτυξη εργαλείων ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου Λέσβου σε λογισμικό και υλικό, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών. Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών, δίνοντας στα μέλη του τη δυνατότητα χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλειά του και λειτουργικότητά του.

 

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία καθώς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η ηγετική θέση της εταιρείας στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού. Ταυτόχρονα παραμένουμε προσηλωμένοι στον εταιρικό στόχο για την παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής σε στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες.

 

 

 • Νέο Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος

 

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος». 

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η ΔΕΥΑ Ν. ΧΙΟΥ στους καταναλωτές, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των καταναλωτών. Η ΔΕΥΑ Ν. ΧΙΟΥ θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, που θα έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. 

Σε επιλεγμένες περιοχές της πόλης της Χίου θα αντικατασταθούν τα παλιά υδρόμετρα με νέα ψηφιακά υδρόμετρα με ασύρματους αισθητήρες (modules), που θα δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης συλλογής των ενδείξεων των υδρομέτρων.

Επιγραμματικά το έργο θα περιλαμβάνει:

 • Αρχική τοποθέτηση νέων υδραυλικών υδρομέτρων
 • Απομακρυσμένη λήψη ενδείξεων υδρομετρητών
 • Μεταφορά ενδείξεων στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του φορέα
 • Πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου ύδατος
 • Ορθολογική κοστολόγηση του πόσιμου ύδατος
 • Σενάρια τιμολογιακής πολιτικής ανά ποσότητα κατανάλωσης
 • Πλατφόρμα καταχώρησης ενδείξεων υδρομέτρων από καταναλωτές
 • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας.