1996

Μετά από δεκαοκτώ έτη παρουσίας στον χώρο της πληροφορικής το 1996 ιδρύεται η «SGA- Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΠΕ», σε ιδιόκτητα γραφεία, με έδρα την Θεσσαλονίκη και στόχο να δραστηριοποιηθεί σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Η SGA στην ίδρυση της, εκφράζει το όραμα της

"Να είμαστε πρωτοπόροι στην ένταξη της πληροφορικής στην επιχειρηματικότητα και τον δημόσιο τομέα"

1998

Kατασκευάσαμε το πρώτο κιόσκι έκδοσης πιστοποιητικών Επιμελητηρίων, το οποίο εκτός από την παρουσίαση χρήσιμων πληροφοριών, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώσει μόνος του ένα πιστοποιητικό για οποιαδήποτε χρήση. Το κιόσκι που είναι συνδεδεμένο με το πληροφοριακό δίκτυο του Επιμελητηρίου ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα και πράττει ανάλογα.

2002

Η SGA αρχίζει την μετατροπή όλων των εφαρμογών της, σε γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

2003

Η SGA μετακομίζει τα γραφεία της σε νέο μεγαλύτερο ιδιόκτητο χώρο στην οδό Αίαντος 2 στην Καλαμαριά, για να εντάξει στο δυναμικό της νέους συνεργάτες.

2004

Η SGA με στόχο την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και την ικανοποίησης των πελατών της, προχωράει στην εφαρμογή πιστοποίησης με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000.

2005

Η SGA ολοκληρώνει την αναβάθμιση των όλων των εφαρμογών της, σε περιβάλλον windows.

2006

Η SGA με στόχο την συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της, αρχίζει την ανάπτυξη διαδικτυακών (www) εφαρμογών, online συνδεδεμένες με τις υπάρχουσες (backoffice) εφαρμογές.

H SGA ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την διασύνδεση όλων των Επιμελητηρίων που υποστηρίζει με τα ΚΕΠ

2007

Η SGA ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την εφαρμογή "SGA eΕπιμελητήριο".

2008

Η SGA εγκαθιστά, μετά από σχετικούς διαγωνισμούς, σε 11 Επιμελητήρια την εφαρμογή εφαρμογή "SGA eΕπιμελητήριο" ενώ παράλληλα ολοκληρώνει με μεγάλη επιτυχία την εφαρμογή "SGA WebSales".

2009

Η SGA μέσα από το πρόγραμμα e-services, εγκαθιστά σε 5 πελάτες της, την εφαρμογή "SGA WebSales".

HSGA μέσα από το πρόγραμμα e-security, εγκαθιστά σε πελάτες της, πλήρη συστήματα μηχανογραφικού εξοπλισμού σε εξυπηρετητές και σε συστήματα ασφάλειας

Η SGA αλλάζει νομική μορφή. Από 10/4/2009 η νομική μορφή της εταιρείας γίναι "ανώνυμη εταιρεία" με εταιρικό κεφάλαιο 300.000,00 ευρώ.

2010

Η SGA ολοκληρώνει δυο νέα διαδικτυακά προϊόντα, το «SGAWebRepairs» για εταιρείες συνεργείων οχημάτων και το «SGAInsuranceBrokers» για εταιρείες Μεσιτών Ασφαλίσεων. Η SGA μετά από πρόχειρους ανοικτούς διαγωνισμούς, εγκατέστησε και έθεσε σε άμεση λειτουργία, με εξαιρετική επιτυχία, το σύνολο των λογισμικών προϊόντων της για Επιμελητήρια, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

2011

Το 2011 προσθέτει στην γκάμα των προϊόντων της, τις «εφαρμογές ως υπηρεσία» SaaS (Software as a Service). Με χρηματοδότηση από επενδυτικά προγράμματα κατά 40%, θα ολοκληρωθεί σύντομα η πρώτη εφαρμογή «Μισθοδοσία ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα».

Την ίδια χρονιά αναπτύξαμε ειδικά λογισμικά ψηφιοποίησης, τα οποία προστέθηκαν τόσο στις εφαρμογές των Επιμελητηρίων όσο και στο ERP. Τα λογισμικά αυτά δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη, μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί, να ψηφιοποιεί - αποθηκεύει και να προβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την συγκεκριμένη εφαρμογή που βρίσκεται.

2012

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος τα παρακάτω έργα:

 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Πρέβεζας
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Ξάνθης
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Αργολίδας
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καβάλας

2013

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος τα παρακάτω έργα:

 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Καρδίτσας
 • Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Επιμελητηρίου Έβρου

2014

Η SGA ολοκλήρωσε και εγκατέστησε την νέα διαδικτυακή εφαρμογή webΕπιμελητήριο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Η SGA ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία την διαδικτυακή εφαρμογή cloudPayroll

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος το παρακάτω έργο:

Κόμβος ψηφιακής γνώσης και υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητηρίου Ροδόπης

2015

Η SGA μετά από δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς, υλοποιήσε ως ανάδοχος τα παρακάτω έργα:

 • Η SGA ολοκλήρωσε για το ΕΒΕΠ το έργο "Ψηφιακές Δράσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς"
 • Η SGA για το σύνολο των Επιμελητηρίων που χρησιμοποιούν τα λογισμικά της, ολοκλήρωσε την τροποποίηση των ΟΠΣ αυτών και την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ, για την αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών των παλιών επιχειρήσεων και των εγγραφών των νέων εταιρειών, στο οικείο Επιμελητήριο και την διαχείριση και απόδοση των εισπράξεων για την σύσταση εταιριών.
 • Η SGA ολοκλήρωσε για την ΚΕΕΕ, την "ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έκδοσης – ανάκλησης - ανάκτησης και ανανέωσης ψηφιακής υπογραφής, για φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή είναι εκπρόσωποι ΝΠΙΔ και εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο αυτών η ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου"

Η SGA ολοκλήρωσε για την εταιρεία VITA ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, την "ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης, για την διακίνηση (εισαγωγές - εξαγωγές - μεταφορές) των εμπορευμάτων σε παλετοθέσεις αποθήκης, με την αποκλειστική χρήση ασύρματων συσκευών PDA"

 

2016

Η SGA προσθέτει στην γκάμα της:

 • Πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων για την έκδοση ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς
 • Πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

 

2017

 • Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί ως ανάδοχος το έργο: «Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή», που έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά και συνολικά της καλής λειτουργίας της αγοράς, ως προς την διαφάνεια των παρεχομένων εγγυήσεων
 • H SGA αναπτύσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) παρακολούθησης παραγωγής SGA MRP NATIONAL CAN για την εταιρεία NATIONAL CAN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.
 • Ανάπτυξη web εφαρμογής «Υπηρεσία αναζήτησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», για την εγκυρότητά των και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο ασφαλιστικός

 

2018

Εγκρίθηκε η πρόταση για το έργο "Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων Λογισμικού", που κατέθεσε η SGA στο πρόγραμμα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" της ΓΓΕΤ

 

Πιστοποίηση ποιότητας ISO 27001

 • Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2008, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το ISO 27001:2013

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση: