Η SGA προσφέρει στα Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. και πιο ειδικά στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας, ένα εντελώς νέο, πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων το οποίο, εκτός από την κλασσική Οικονομική Διαχείριση και την Διαχείριση μητρώων, προσφέρει μια σειρά άλλων διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες είναι Online συνδεδεμένες με τις προηγούμενες και λειτουργούν σε tablet και smartphone.

Τα κορυφαία αυτά προϊόντα έχουν σχεδιασθεί από την αρχή έτσι ώστε να ενσωματώνουν και να αξιοποιούν την τελευταία λέξη της Τεχνολογίας, προσφέροντας όλες εκείνες τις δυνατότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη, ολοκληρωμένη και σύννομη μηχανογραφική λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. ανεξάρτητα από τον τύπο της δραστηριότητάς τους.

 

Οι εφαρμογές αυτές είναι:

  • Διαχείριση ψηφιακού πρωτοκόλλου με πολλές καινοτομίες
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των μελών των Επιμελητηρίων
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης εργαζομένων με αγγελίες και βιογραφικά
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες για την διαχείριση αιτημάτων π.χ. άδειες του προσωπικού κλπ.
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες αποφάσεων διοικητικών οργάνων
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Ειδικά για τους Τ.Ο.Ε.Β. πλήρη εφαρμογή διαχείρισης μητρώου αγροτεμαχίων - καλλιεργητών