Πρόκειται για μια πλήρη εφαρμογή που διαχειρίζεται το περιεχόμενο των προσωπικών φακέλων όλων των εργαζομένων, αναλυτικά και διαχρονικά ανά υποφάκελο όπως: την ημερήσια απασχόληση, όλων των ειδών τις ληφθείσες άδειες, τις προαγωγές, τις μετατάξεις, τις αξιολογήσεις κι άλλους υποφακέλους που μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα από τον χρήστη. Επίσης παρακολουθεί το οργανόγραμμα του φορέα και παράγει όλες τις απαραίτητες αναφορές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής πλεονεκτήματα της εφαρμογής:

  • Την online ενημέρωση της απασχόλησης των εργαζομένων από ηλεκτρονική συσκευή παρουσιών.
  • Την δημιουργία αρχείου απασχόλησης με κανονική εργασία, υπερωριακή εργασία, με νυχτερινή εργασία και εργασία σε Κυριακές - Αργίες.
  • Η εφαρμογή συνδέεται άμεσα με μια διαδικτυακή εφαρμογή (SGA web άδειες), η οποία δίνει την δυνατότητα στους εργαζόμενους, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση των αδειών των, η αίτηση θα σταλεί στο mail του προϊστάμενου του κάθε εργαζόμενου, ο προϊστάμενος  θα μπορεί διαδικτυακά να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει και ο ενδιαφερόμενος θα λάβει στο mail του την απόφαση για το αίτημά του. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα ενημερωθεί  αυτόματα ο υποφάκελος αδειών του εργαζόμενου.


Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή του προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.