Η SGA "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε." διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές σε έμψυχο δυναμικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία από την επί σειρά ετών δραστηριοποίηση της στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής.

 Ειδικότερα τα σημεία που καταδεικνύουν την δυνατότητα επιτυχής ολοκλήρωσης και επαρκούς υποστήριξης κάθε έργου είναι:

  • Η εμπειρία της εταιρίας σε έργα ανάπτυξης εφαρμογών εγγυώνται με τον καλύτερο τρόπο την επιτυχία του έργου. Επίσης η μεγάλη εμπειρία σε έργα που απαιτούν μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικά εφαρμογών ειδικά στα πλαίσια του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
  • Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από το Μάρτιο του 2005 σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001, το οποίο παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες υλοποίησης προϊόντων και λύσεων για τους πελάτες της εταιρίας. Το Δεκέμβριο του 2018, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 27001:2013. Παράλληλα εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγής, γεγονός που διασφαλίζει άριστα αποτελέσματα στα έργα τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει να υλοποιήσει.
  • Οι προτεινόμενες λογισμικές εφαρμογές είναι εξ' ολοκλήρου προϊόντα σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρίας, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να γνωρίζουν σε βάθος τη δομή και τη λειτουργία τους και να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε κλίμακας ζήτημα, τόσο εκ των προτέρων όσο και κατά το στάδιο της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας τους.
  • Η εταιρία διαθέτει άριστα οργανωμένο και στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι σε θέση να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της τεχνικής υποδομής του έργου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΣυστατικές Επιστολές