Η διαδικτυακή εφαρμογή «διαχείριση αποφάσεων διοικητικών οργάνων» προσφέρει μια σειρά ενεργειών, που καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης του φορέα.

Αναλυτικά η εφαρμογή προσφέρει:

Την δυνατότητα καταγραφής των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων, με επισύναψη εισερχομένων εγγράφων κλπ.

Την δυνατότητα χρέωσης των αποφάσεων σε στελέχη του οργανισμούς για την διεκπεραίωση των αποφάσεων.

Την δυνατότητα καταχώρησης από τα στελέχη, που χρεώθηκαν αποφάσεις, (ο καθένας διαχειρίζεται μόνο τα δικά του) τις ενέργειες και προτάσεις προς την διοίκηση του φορέα.

Την δυνατότητα των στελεχών της διοίκησης, να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη της απόφασης και να προτείνουν περαιτέρω ενέργειες.

Την δυνατότητα ενημέρωσης για το ποιες και πόσες αποφάσεις χρεώθηκε το κάθε στέλεχος του οργανισμού.

Την δυνατότητα τήρησης ιστορικού αρχείου αποφάσεων.