Πιστοποίηση σε ISO 14001:2015

Πιστοποίηση σε ISO 14001:2015

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της προχωρησε στην απόκτηση Πιστοποιητικoού Συστήματος Περιβαντολογικής Διαχείρισης 14001:2015...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας

Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας». Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΒΕΘ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 70 εγγραφών