Η διαδικτυακή εφαρμογή «διαχείριση εκπαιδευτικών σεμιναρίων» προσφέρει μια σειρά ενεργειών, που καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες της δραστηριότητας οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

 

Αναλυτικά η εφαρμογή προσφέρει:

 

 • Την δυνατότητα διαχείρισης πολλών ειδών σεμιναρίων, όπως για τεχνικούς ασφαλείας, για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κλπ
 • Την δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, με την αυτόματη δημιουργία ΗΚΠ (ταυτότητα πληρωμής), την αυτόματη ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του φορέα με την πληρωμή μέσα από το σύστημα ΔΙΑΣ, την αυτόματη πρωτοκόλληση της αίτησης και την αυτόματη έκδοση παραστατικού ΤΠΥ ή ΑΠΥ
 • Την δυνατότητα διαχείρισης των αιθουσών διεξαγωγής σεμιναρίων
 • Την δυνατότητα διαχείρισης των εκπαιδευτών.
 • Την δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης των σεμιναρίων όπως:
  • ποια αίθουσα,
  • ποιος εκπαιδευτής,
  • ποιοι εκπαιδευόμενοι,
  • με άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων με αυτόματη αποστολή e-mails, για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου