Το σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών Υποστήριξης της Απασχόλησης αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου να υποβάλλουν αγγελίες αναζήτησης προσωπικού, καταχωρώντας πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του συστήματος να καταθέτουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση.

Η εφαρμογή μπορεί να αντιστοιχίσει αυτόματα εκδηλώσεις ενδιαφέροντος με προσφερόμενες θέσεις εργασίας, ενημερώνοντας και τις επιχειρήσεις - μέλη αλλά και τους ενδιαφερόμενους.

Τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στο σύστημα «κλείνουν» στην περίπτωση που οι θέσεις καλυφθούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να παράσχει πολύ χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

Αναλυτικές λειτουργίες

Ψηφιακή υπηρεσία αναζήτησης προσωπικού από επιχειρήσεις – μέλη.

Η υπηρεσία υποστηρίζει αναζήτηση προσωπικού από επιχειρήσεις – μέλη. Η καταχώρηση αγγελιών κάλυψης θέσεων εργασίας γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα. Η διαδικασία απόδοσης κωδικού πρόσβασης είναι πλήρως ενοποιημένη με το Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο. Η πρόσβαση της επιχείρησης-μέλους στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου και στο σύστημα Ψηφιακής απασχόλησης, θα πραγματοποιείται αυτόματα, με τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού και για τα δύο συστήματα.

Κάθε επιχείρηση – μέλος θα έχει τη δυνατότητα:

 • Να καταχωρεί και διαχειρίζεται τις δικές της αγγελίες αναζήτησης προσωπικού ,
 • Να επιβλέπει και να αξιολογεί τις αιτήσεις ενδιαφέροντος που κατατέθηκαν για τις δικές της θέσεις εργασίας.


Μια επιχείρηση - μέλος θα μπορεί να δημιουργεί μια ή περισσότερες αγγελίες για νέες θέσεις, συμπληρώνοντας μία κατάλληλα σχεδιασμένη φόρμα με προκαθορισμένα πεδία όπως Ονομασία θέσης απασχόλησης (ειδικότητα), Πλήθος ατόμων που αναζητούνται, Περιοχή απασχόλησης κ.λπ.

Η επιχείρηση - μέλος θα έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης των πληροφοριών που εισάγει στο σύστημα, με δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής αγγελιών και των πληροφοριών που καταχωρεί.

Ψηφιακή υπηρεσία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες του συστήματος θα μπορούν καταχωρήσουν τα βιογραφικά τους στο σύστημα, εφόσον πρώτα εγγραφούν ως χρήστες. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα παρέχουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και θα επιλέγουν ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό.

Το σύστημα θα τους στέλνει αυτόματα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της εγγραφής τους. Μετά από την ενεργοποίησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα αναγνωρίζονται από το σύστημα με την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού τους στην ειδική φόρμα σύνδεσης χρηστών.

 

Κάθε χρήστης - ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα:

 • Να καταχωρεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά του στοιχεία,
 • Να ενεργοποιεί αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαθέσιμες αγγελίες θέσεων.


Οι ενδιαφερόμενοι για απασχόληση, θα μπορούν μέσω του δικτυακού τόπου να δημιουργήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το οποίο και θα αποστέλλουν στις επιχειρήσεις. Το βιογραφικό σημείωμα θα απαρτίζεται από απαραίτητες πληροφορίες όπως προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση, προϋπηρεσία, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως ξένες γλώσσες, γνώσεις Η/Υ και σεμινάρια.

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, θα μπορούν να καταχωρήσουν και τον αριθμό μητρώου από την κάρτα ανέργου που τους έχει χορηγηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ορίζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με την αναζήτηση θέσεων εργασίας, ώστε να βελτιστοποιούν την αυτόματη διαδικασία αντιστοίχισης του συστήματος.

Κάθε χρήστης θα έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης των πληροφοριών που εισάγει στο σύστημα, με δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής του βιογραφικού του και των επιμέρους στοιχείων που καταχωρεί.

Στην περίπτωση που το σύστημα αντιστοιχίσει αυτόματα το βιογραφικό κάποιου χρήστη σε καταχωρημένες αγγελίες θέσης εργασίας, ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις που θα επιλέξει.

Ψηφιακή Υπηρεσία αυτόματης αντιστοίχισης αιτημάτων αναζήτησης προσωπικού και αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το υποσύστημα υποστήριξης της απασχόλησης θα αντιστοιχίζει αυτόματα τους εγγεγραμμένους χρήστες με αγγελίες θέσεων που ταιριάζουν με τις ειδικότητες και θέσεις, στις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η ενημέρωση σχετικά με τις αντιστοιχίες αιτημάτων θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα δημιουργεί και αποστέλλει το σύστημα τόσο στις επιχειρήσεις – μέλη όσο και στους ενδιαφερόμενους για απασχόληση.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τις αγγελίες θέσεων που τον ενδιαφέρουν από μια ειδικά διαμορφωμένη σελίδα στο προφίλ του, η οποία θα του εμφανίζει όλες τις ενεργές αγγελίες θέσεων που του ταιριάζουν, βάσει της ειδικότητας και των προτιμήσεων που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Για τις επιχειρήσεις – μέλη θα υπάρχει αντίστοιχα διαμορφωμένη σελίδα, η οποία θα εμφανίζει όλους τους χρήστες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις θέσεις εργασίας που έχουν καταχωρήσει στο σύστημα. Η επιχείρηση θα μπορεί να δει τους υποψήφιους για όλες τις αγγελίες που έχει δημιουργήσει. Οι επιχειρήσεις – μέλη θα μπορούν να δουν όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες από το βιογραφικό των ενδιαφερομένων και να προχωρήσουν σε αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους.

Οι κεντρικοί διαχειριστές του συστήματος θα μπορούν να επιλέγουν τις παραμέτρους της διαδικασίας αυτόματης αντιστοίχισης και ενημέρωσης, ορίζοντας για παράδειγμα αν επιθυμούν το σύστημα να στέλνει άμεσα email με κάθε νέα καταχώρηση αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να στέλνει μια συγκεντρωτική λίστα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.ο.κ.

Ψηφιακή υπηρεσία επιβεβαίωσης/ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιστοίχισης, οι επιχειρήσεις – μέλη μπορεί να προχωρήσουν σε πρόσληψη / πλήρωση των θέσεων, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω της διεπαφής χρήστη του συστήματος, με την επιλογή «Πρόσληψη». Με αυτόν το τρόπο το σύστημα θα αναγνωρίζει ότι η θέση έχει καλυφθεί και δεν θα την περιλαμβάνει στις επόμενες αντιστοιχήσεις.

Ψηφιακές Αναφορές Απασχόλησης

 

Το σύστημα θα παράγει συγκεντρωτικές αναφορές σχετικά με τις αγγελίες των επιχειρήσεων, τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων και όλων των λειτουργιών που εκτελούνται σε αυτές τις οντότητες. Οι αναφορές αυτές θα διαφέρουν ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε συνδεδεμένου χρήστη (διαχειριστής, επιχείρηση, υποψήφιος).

Οι κεντρικοί διαχειριστές του συστήματος θα μπορούν να δημιουργούν:

 • Συγκεντρωτικές αναφορές αιτημάτων αναζήτησης προσωπικού από επιχειρήσεις μέλη
 • Συγκεντρωτικές αναφορές αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση
 • Συγκεντρωτικές αναφορές διεκπεραιωμένων αντιστοιχήσεων απασχόλησης
 • Συγκεντρωτικές αναφορές προσλήψεων / κάλυψης αιτημάτων απασχόλησης


Οι επιχειρήσεις – μέλη θα μπορούν να δημιουργούν:

 • Αναφορές αιτημάτων αναζήτησης προσωπικού και κατάσταση εξυπηρέτησής τους,
 • Αναφορές αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση, τα οποία έχουν αποσταλεί από άμεσα ενδιαφερόμενους,
 • Αναφορές αντιστοίχισης αιτημάτων εκδήλωσης για απασχόληση.