Η εφαρμογή αποτελεί μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για Επιμελητήρια, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς που διαχειρίζονται εγγεγραμμένα μέλη. Δίνει λύσεις στις απαιτήσεις των καθημερινών επαναλαμβανόμενων εργασιών, ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλές εξειδικευμένες λειτουργίες που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, τον αυτόματο υπολογισμό συνδρομών, την παραγωγή στατιστικών των μελών, την παρακολούθηση πρωτοκόλλου, την διαχείριση εξειδικευμένων κλάδων (ασφαλιστές, εξαγωγείς).

Κάθε μορφή επικοινωνίας του συστήματος γίνεται μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και με τη χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας. Το «SGA Διαχείριση Μελών» είναι πλήρως ανεπτυγμένο από την SGA κάτι που εξασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τυχών προβλημάτων ή όποια τυχόν απαίτηση παραμετροποίησης έτσι ώστε να καλύψει νέες ανάγκες σας.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες για διαχείριση μελών, ενώ δίνει την δυνατότητα για κάθε προσαρμογή ή μελλοντική αναβάθμιση.

Όλες οι λειτουργίες ακολουθούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προσαρμόζονται με κάθε μεταβολή του.

Η εισαγωγή των δεδομένων ελέγχεται αυτόματα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη ενώ για την διαγραφή δεδομένων απαιτείται επιβεβαίωση από τον χρήστη.

Για κάθε κίνηση κρατείται αρχείο μεταβολών που ενημερώνεται αυτόματα.

Υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής αντιγράφων ασφαλείας για την εξασφάλιση των δεδομένων.

 

Μερικές από τις βασικές λειτουργίες του «SGA Διαχείριση Μελών» είναι:

 

 • Διαχείριση στοιχείων μελών
 • Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης των μελών
 • Έκδοση πιστοποιητικών – εισπράξεις συνδρομών
 • Έκδοση αποδείξεων
 • Διαχείριση συνδρομών
 • Παρακολούθηση εισπράξεων
 • Παρακολούθηση υπολοίπων μελών
 • Εκτύπωση αποδείξεων
 • Αυτόματη απόδοση χρεώσεων στην αρχή του έτους με βάση προσαρμοσμένες κατηγορίες
 • Πολλαπλές δυνατότητες εκτυπώσεων
 • Δημιουργία καταστάσεων με διάφορα κριτήρια
 • Πολλαπλοί τρόποι εκτύπωσης για «υπόλοιπα συνδρομών»
 • Εξαγωγή των εκτυπώσεων σε ηλεκτρονική μορφή, (excel, ASCII, pdf, word)
 • Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών επιπέδων χρηστών, ομαδοποίηση χρηστών και καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης για κάθε ομάδα
 • Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και ενημέρωση τους σε κάθε αναβάθμιση ή εγκατάσταση αλλαγών

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή του προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕγχειρίδιο Διαχείρισης Μητρώων