Το SGA ERP-BUDGET-myDATA/CRM/WMS/MRP/e-commerce είναι ένα εντελώς νέο, πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων το οποίο, εκτός από την κλασσική Οικονομική και Εμπορική διαχείριση, διαχειρίζεται τον προγραμματισμό της παραγωγής, παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία, διαχειρίζεται ένα πλήρες σύστημα CRM. Ειδικότερα τα υποσυστήματα της παραγγελιοληψίας, CRM, WMS, MRP και e-commerce λειτουργούν σε περιβάλλον web και mobile.


Πλήρης διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA:Το ERP αναλαμβάνει τη διαβίβαση όλων των προβλεπόμενων παραστατικών εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών, έχοντας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά την μηχανογραφική τους υποστήριξη και διασφαλίζοντας την ισχύουσα νομοθετική συμμόρφωση.
Με την νέα πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κοινοποιήσει τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης στο σύστημα του υπουργείου σε οποιοδήποτε χρόνο της ημέρας.

Το κορυφαίο αυτό προϊόν έχει σχεδιασθεί από την αρχή έτσι ώστε να ενσωματώνει και να αξιοποιεί την τελευταία λέξη της Τεχνολογίας και περιέχει όλες εκείνες τις δυνατότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη, ολοκληρωμένη και σύννομη μηχανογραφική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον τύπο της δραστηριότητάς τους. Η βασική αρχιτεκτονική του SGA ERP φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

ERP_new_graph__Small
Το SGA ERP καλύπτει μηχανογραφικά όλες τις βασικές λειτουργίες μίας σύγχρονης επιχείρησης και επιπλέον μπορεί να επεκταθεί κατά παραγγελία έτσι ώστε να καλύψει το 100% των αναγκών του εκάστοτε πελάτη.

Το SGA ERP αναπτύχθηκε με τεχνολογία client/server και ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης των συναλλαγών έχει υλοποιηθεί στην πλευρά του εξυπηρετητή (server).

Έτσι:

 •   Εξασφαλίζεται πλήρως η ακεραιότητα των δεδομένων εφόσον ο κώδικας και οι κανόνες ενημέρωσης των αρχείων της βάσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτή και λειτουργούν στο ίδιο περιβάλλον του κεντρικού εξυπηρετητή.
 •   Επιτυγχάνεται θεαματική μείωση της κυκλοφορίας των δεδομένων στα καλώδια του δικτύου (data traffic), εφόσον η επεξεργασία τους γίνεται στην πλευρά του εξυπηρετητή δίχως την ανάγκη τα στοιχεία αυτά να περάσουν στους clients, στους οποίους φθάνει μόνο το τελικό (οπτικό) αποτέλεσμα. Έτσι καθίσταται δυνατή η λειτουργία της εφαρμογής και σε περιβάλλον δικτύου ευρείας ζώνης με περιορισμένες ταχύτητες στις γραμμές επικοινωνίας (bandwidth), πράγμα θεμελιώδους σημασίας για επιχειρήσεις με πολλά σημεία εγκατάστασης και λειτουργίας (multi-site) και απαιτήσεις για πολλαπλούς απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας.


Το σύνολο των τεχνολογικών επιλογών τις οποίες ενσωματώνει το SGA ERP έχει σαν τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί ένα προϊόν απλό και ευέλικτο στην εγκατάστασή του και ιδιαίτερα φιλικό στην παραμετροποίηση και καθημερινή χρήση του. Η σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το σύστημα της βάσης δεδομένων και γενικότερα της πλατφόρμας ανάπτυξης και λειτουργίας, προσδίδουν στην εφαρμογή τα παρακάτω σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

 •   Λειτουργία On-line και Real-time (ταυτόχρονες συνολικές ενημερώσεις παντού)
 •   Ασφαλή και γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων
 •   Εξασφαλισμένη ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων (data security and integrity) και εξάλειψη του κινδύνου πρόσβασης και  ανεπιθύμητης αλλοίωσης τους από εξωγενείς παράγοντες
 •   Πλήρης ασφάλεια και έλεγχος κατά τη διενέργεια συναλλαγών (Transaction tracking) με δυνατότητα ολικού roll-back
 •   Λειτουργία σε τοπικά και γεωγραφικά κατανεμημένα δίκτυα (LAN & WAN)
 •   Δυνατότητα χρήσης ισχυρών εργαλείων της αγοράς για την άντληση πληροφοριών (ad-hoc reporting, οικονομικές και στατιστικές εκτυπώσεις κλπ.)

 

Επιπλέον:

 

 •   Το SGA ERP είναι εφοδιασμένο με ένα πλήρες σύστημα «διαχείρισης δικαιωμάτων χρηστών μέχρι το επίπεδο πεδίου».
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει πλήρως την αυτόνομη λειτουργία υποκαταστημάτων.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την πλήρη παραμετροποίηση των εφαρμογών του, από τους χρήστες με τα απαραίτητα δικαιώματα.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα ψηφιοποίησης και ανάκτησης όλων των εισερχομένων παραστατικών του λογιστηρίου.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης EDI.Το SGA ERP υποστηρίζει πλήρως την online ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων μεταξύ των, με την βασική αρχή ότι: «η κάθε πληροφορία εισάγεται στο σύστημα μια και μόνο φορά και είναι διαθέσιμη σε όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα».
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα αυτόματης παρακολούθησης των ειδών αποθήκης (πρώτες – βοηθητικές ύλες, προϊόντα κ.α.) σε δυο μονάδες μέτρησης.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα διαχείρισης των ειδών αποθήκης (πρώτες – βοηθητικές ύλες, προϊόντα κ.α.) σε συσκευασίες παλετών.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει ένα πλήρες set web services, για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, online συνδεδεμένες με το υπόλοιπο σύστημα, όπως το υποσύστημα Web Sales κ.α.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα επικοινωνίας του με βιομηχανικές μηχανές, όπως εντολές παραγωγής με τεχνικά χαρακτηριστικά, οπτικοί αναγνώστες για την καταγραφή δεδομένων κ.α.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα, με την χρήση ασύρματων συσκευών PDA και barcode: την παραλαβή πρώτων υλών, την παρακολούθηση παραγωγής, την αποστολή προϊόντων και γενικά την κάθε είδους διαδικασία μετακίνησης εμπορευμάτων σε παλετοθέσεις εντός των αποθηκευτικών χώρων του εργαστασίου.
 •   Το SGA ERP διαθέτει ένα πλήρες σύστημα παραγωγής αναφορών για όλα τα πληροφοριακά υποσυστήματα σε δυο γλώσσες.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα «ιχνηλασιμότητας» παραγόμενων προϊόντων.
 •   Το SGA ERP υποστηρίζει την δυνατότητα ανάπτυξη mobile applications.


Γενική - Αναλυτική Λογιστική

Με δυνατότητα για: αυτόματη δημιουργία εγγραφών αναλυτικής λογιστικής με επιλογή κέντρων κόστους ποσοστιαία ή αξιακά, αυτόματη τήρηση εγγραφών σε ΔΛΠ, διαχωρισμός κινήσεων σε κοινές ή σε μόνο ΔΛΠ ή μόνο ΕΓΛΣ, ισοζύγια ανά ΕΛΓΛΣ ή ΔΛΠ, αυτόματος υπολογισμός του ΦΠΑ, αυτόματη μεταφορά εγγραφών στην Αναλυτική Λογιστική, μέχρι το τελικό αποτέλεσμα (98), αυτόματη δημιουργία μηνιαίου αρχείου αγορών - πωλήσεων και αποστολή αυτού στο taxis.

 

Δυνατότητα αντιστοίχησης των νέων λογαριασμών σύμφωνα με ΕΛΠ, με τους παλιούς λογαριασμούς. Έτσι ο χρήστης χρησιμοποιεί το παλιό λογιστικό σχέδιο και αυτόματα ενημερώνεται το καινούργιο

Ταμείο

Με δυνατότητα: έκδοση: γραμματίων είσπραξης, ενταλμάτων πληρωμής, πινάκιο παραλαβής αξιόγραφων, πινάκιο μεταβίβασης εισπρακτέων ή πληρωτέων επιταγών, πινάκιο επιστροφής αξιογράφων σε πελάτη, πινάκιο επιστροφής αξιογράφων από προμηθευτή με αυτόματη δημιουργία εγγραφών στην εμπορική διαχείριση (πελάτες - προμηθευτές - χαρτοφυλάκιο) και στην Γενική Λογιστική. Αυτόματη εκτύπωση πληρωτέων επιταγών. Αυτόματη δημιουργία ταμιακής ροής (απαιτήσεων - υποχρεώσεων).

Διαχείριση Παγίων – Αποσβέσεων

Με δυνατότητα για: υπολογισμό διπλών αποσβέσεων με φορολογικούς συντελεστές και με συντελεστές ΔΛΠ, αυτόματες εγγραφές στην Γενική – Αναλυτική Λογιστική, για το ΕΓΛΣ και για τα ΔΛΠ, προβλέψεις αποσβέσεων για τα επόμενα χρόνια και τήρηση αυτών σε ξεχωριστούς πίνακες.

Διαχείριση Πελατών

Με δυνατότητα: τήρησης τιμοκαταλόγων ανά πελάτη και χρονικό διάστημα, πλαφόν ημερών πίστωσης με έλεγχο στην παραλαβή αξιογράφων, πλαφόν υπολοίπου με έλεγχο στην τιμολόγηση, ηλικία υπολοίπου, πραγματικός χρόνος πληρωμής, ανοικτά τιμολόγια, πολλαπλοί τρόποι παράδοσης - διευθύνσεις, αυτόματη παρακολούθηση πωλητών με υπολογισμό πριμ με πολλαπλά κριτήρια, όπως τον τζίρο ανά κατηγορία ειδών και τον χρόνο αποπληρωμής υπολοίπων κ.α.

CRM

Με δυνατότητα: τήρησης ξεχωριστού πελατολογίου με αυτόματη ενημέρωση στο κανονικό πελατολόγιο, πλήρη καταγραφή των επαφών των πελατών με τήρηση ιστορικού αρχείου επαφών με πελάτες, προσφορές πελατών, ιστορικό προσφορών, αυτόματη εγγραφή παραγγελίας και ενημέρωσης τιμοκαταλόγου κ.α.

Παραγγελίες Πελατών

Με δυνατότητα: τμηματικών παραδόσεων, ιστορικό παραγγελιών, αυτόματο χαρακτηρισμό status πελάτη όπως παλιός – νέος - υποψήφιος, προγραμματισμός παραγωγής, εντολές παραγωγής κ.α.

Τιμολόγηση Πωλήσεων

Με δυνατότητα: αυτόματης δημιουργίας παραστατικών είτε από παραγγελία, είτε από άλλο παραστατικό, είτε από εντολή φόρτωσης, προσωρινά τιμολόγια, παρακολούθηση φορτώσεων, προτιμολόγια εξαγωγών κ.α.

Χαρτοφυλάκιο αξιόγραφων

Με δυνατότητα: ιστορικού μεταβιβάσεων ανά αξιόγραφο, αυτόματη εξόφληση με αυτόματη εγγραφή στην Γενική Λογιστική κ.α.

Διαχείριση Προμηθευτών

Με δυνατότητα: κοστολόγησης εισαγωγών, παραγγελίες αγορών, τιμοκατάλογοι ανά προμηθευτή και χρονικό διάστημα, πλαφόν ημερών πίστωσης, πλαφόν υπολοίπου, ηλικία υπολοίπου, πραγματικός χρόνος αποπληρωμής, ανοικτά τιμολόγια, πολλαπλές διευθύνσεις, υποχρεώσεις πληρωμών κ.α.

Διαχείριση Προμηθειών

Με δυνατότητα: παρακολούθησης των παραγγελιών αγορών εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας κλπ, αυτόματη αποστολή της παραγγελίας με fax ή e-mail, τήρηση ιστορικότητας της κάθε παραγγελίας προσωρινή, επιβεβαιωμένη, σε εξέλιξη, σε ολοκληρωμένη κλπ, σύνδεση με το σύστημα παραλαβών αγορών κλπ.

Διαχείριση Αποθηκών

Με δυνατότητα: τήρησης 2ης περιγραφής, ταυτόχρονη τήρηση ομαδοποιημένων ειδών (όπως τρόπος συσκευασίας, set κλπ) με πλήρη πληροφόρηση όπως καρτέλες κλπ, πλήρη τήρηση μη εμπορεύσιμων ειδών, ταυτόχρονη τήρηση δυο μανάδων μέτρησης (όπως βάρος & τεμάχια), παρακολούθηση διακινήσεων ανά αποθηκευτικό χώρο με αυτόματες εγγραφές, παρακολούθηση στοιχείων συσκευασίας ανά πελάτη με εκτύπωση εντολών συσκευασίας κ.α.

Διαχείριση Φορτωτικών

Με δυνατότητα: παρακολούθησης φορτωτικών πωλήσεων και αγορών με δέσμευση αντίστοιχων δελτίων αποστολής και αυτόματες εγγραφές στην Γενική Λογιστική,

Διαχείριση Ειδών ανά Παλέτα

Με δυνατότητα: πλήρους παρακολούθησης παλετών με ξεχωριστή κωδικοποίηση ανά σειρά παραγωγής με την αυτόματη δημιουργία barcode ανά πελάτη σύμφωνα με την κωδικοποίηση ΕΑΝ 128 και την αυτόματη εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών, εντολές φόρτωσης, ιχνηλασιμότητα ανά πελάτη – παλέτα κ.α.

Διαχείριση παρακολούθησης παραγωγής

Με δυνατότητα: παρακολούθησης παραγωγής ανά φάση επεξεργασίας, καταγραφή ωρών λειτουργίας μηχανών και εργατών, επικοινωνία με οπτικούς αναγνώστες ή άλλες μηχανές παραγωγής για την αυτόματη καταγραφή αυτών, παρακολούθηση αναλώσεων αναλωσίμων, αυτόματες εγγραφές κινήσεων στην αποθήκη κ.α.

Βιομηχανική κοστολόγηση - Πλήρες Κόστος - κόστος EBITDA

Με δυνατότητα: τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας μεσοσταθμικές τιμές ή μέθοδο FIFO και επιμερισμό των δαπανών με την παραγωγή σε ποσότητα ή αξία, είτε με βάση την καταγραφή της παραγωγής και αυτόματες εγγραφές κόστους στην αποθήκη και στην αναλυτική λογιστική, πρότυπη κοστολόγηση διοικητικής πληροφόρησης κ.α.

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων - Μισθοδοσία

Με δυνατότητα: υπολογισμού ωρών εργασίας από τις ενδείξεις παρουσίας (έναρξη – λήξη εργασίας – διαλείμματα) με την χρήση ρολογιού συνδεδεμένου στο δίκτυο και σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, κοστολογικά στοιχεία κ.α.

Στατιστικά Πωλήσεων - Αγορών

Με δυνατότητα: διαμόρφωσης όλων των στατιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Επιπλέον δυνατότητες για όλα τα παραπάνω υποσυστήματα:

 •   Δίγλωσσες καταστάσεις
 •   Εξαγωγή όλων των αναφορών σε excel ή σε οποιοδήποτε άλλο τύπο αρχείο
 •   Εξαγωγή δεδομένων, με την βοήθεια ειδικού πίνακα παραμετροποίησης, σε συγκεκριμένα κελιά ενός excel

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή του προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.