ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Servers

 • Εγκατάσταση Windows και άλλων προγραμμάτων
 • Υλικό και περιφερειακές συσκευές
 • Αναβαθμίσεις υπολογιστών, μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων
 • Απομάκρυνση ιών, dialer, spyware
 • Επιδιόρθωση βλαβών & τεχνικός έλεγχος.

Δίκτυα

 • <Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, έλεγχος ενσύρματων και ασύρματων δικτύων


Εξειδικευμένες υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες cloud (backup, email κλπ)
 • Ρύθμιση, παρακολούθηση Windows Server
 • Παραμετροποίηση Active Directory & Group Policy
 • Ρύθμιση του Server για αυτόματη λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) για την προστασία των δεδομένων
 • Σύνδεση με internet -ADSL -email, Προγραμματισμός Router (ISDN, ADSL)
 • Proxy Server για την ασφαλή χρήση του Internet
 • Εγκατάσταση Fax server: Λήψη και αποστολή Fax μηνυμάτων για όλους τους χρήστες του δικτύου
 • Εγκατάσταση Email server: Δυνατότητα μαζικής αποστολής email
 • Internet security solution: προστασία από ιούς και οποιαδήποτε άλλη απειλή από το internet
 • Συστήματα ασφάλειας δικτύων και δεδομένων
 • Φορολογικοί μηχανισμοί


VPN

 • Εγκατάσταση VPN Client over Internet.


Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

 • Εγκατάσταση Τερματικών ωρομέτρησης, (μαγνητική κάρτα ή βιομετρική τεχνολογία).
 • Συστήματα bar code , Φορητά Υπολογιστικά Συστήματα (handheld – ασύρματα τερματικά).
 • Συστήματα θερμικών εκτυπώσεων.
 • Μελέτη και εγκατάσταση access point για την οργάνωση ασύρματου δικτύου σε βιομηχανικού χώρους.

 

e-mail: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ts@sga.gr