Η εφαρμογή «SGA Mobilesales», είναι άμεσα συνδεδεμένη με το «SGA ERP» , όπου δημιουργούνται τα προγράμματα επισκέψεων των πωλητών, ανά διαδρομή, ανά ημερομηνία και ανά πελάτη.

Οι βασικές λειτουργικότητες της εφαρμογής είναι :

 

  • Νέα έκδοση:

Ανοίγοντας για πρώτη φορά την εφαρμογή, επιτρέπουμε την πρόσβαση στην τοποθεσία κατά την χρήση της(Εικόνα 1). Εάν η εφαρμογή βγάλει ειδοποίηση για νέα έκδοση (Εικόνα 2), πραγματοποιούμε εγκατάσταση της πατώντας download και ελέγχουμε από τις ρυθμίσεις(κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης) εάν είναι επιτυχής η σύνδεση με τον server και το internet(Εικόνες 3-4).

                    

                         Εικόνα 1                                                      Εικόνα 2                                                         Εικόνα 3

                    

                    Εικόνα 4                                                Εικόνα 5                                              Εικόνα 6

 

  • Συγχρονισμός:

Στην συνέχεια συνδεόμαστε με τον επιθυμητό χρήστη/πωλητή και αφότου έχει γίνει  προγραμματισμός των επισκέψεων και την δελτίων παραγγελιών για τον εκάστοτε πωλητή, μέσω του ERP, επιλέγουμε “Συγχρονισμός” από το αρχικό μενού για να πάμε τη σελίδα συγχρονισμού και πραγματοποιούμε “Γενικό Συγχρονισμό”(Εικόνες 5-6).

  • Πρόγραμμα επισκέψεων:

Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού επιστρέφουμε στο αρχικό μενού και επιλέγουμε “Πρόγραμμα επισκέψεων”(Εικόνα 5). Στη σελίδα που βλέπουμε εμφανίζονται σημειωμένες οι ημερομηνίες των προγραμματισμένων επισκέψεων. Επιλέγοντας μια ημερομηνία και μια παραγγελία μεταφερόμαστε στον χάρτη όπου είναι σημειωμένα τα σημεία των επισκέψεων(Εικόνες 7-9). Πατώντας την ”Λίστα” βλέπουμε την φόρμα με τους πελάτες(Εικόνα 10).

                 

                    Εικόνα 7                                               Εικόνα 8                                              Εικόνα 9

                                                             

                                Εικόνα 10                                                       Εικόνα 11

 

  • Διαχείριση παραγγελίας:

Επιλέγοντας έναν πελάτη από την λίστα ο πωλητής μπορεί να διαχειριστεί τα δεδομένα του(Εικόνα 12). Συγκεκριμένα μπορεί να δει τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη(Εικόνα 13), να καταχωρήσει σχόλια και παρατηρήσεις του(Εικόνα 14), αλλά και να σημειώσει τυχόν εκκρεμότητες(Εικόνα 15). Επίσης ο πωλητής μπορεί  να κάνει κλικ στην εικόνα ενός είδους στην σελίδα “είδη παραγγελίας” για να μεγεθύνει την εικόνα(Εικόνα11). Τέλος στην συγκεκριμένη σελίδα φορτώνονται αυτόματα μέσω αλγορίθμου το απόθεμα της παραγγελίας, η προτεινόμενη ποσότητα παραγγελίας και η αξία της με βάση τον τιμοκατάλογο.

              

                      Εικόνα 12                                       Εικόνα 13                                            Εικόνα 14  

              

                     Εικόνα 15                                           Εικόνα 16                                         Εικόνα 17  

                                 

                                                                  

  • Τηλεφωνικές παραγγελίες:

Η τηλεφωνική παραγγελία γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτία παραγγελίας για κάποιον πελάτη. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες πραγματοποιούνται επιλέγοντας “Τηλεφωνική παραγγελία” από το αρχικό μενού(Εικόνα 5) και στη συνέχεια επιλέγοντας πελάτη και κατάστημα και πατώντας “Οκ” στα μηνύματα που προβάλλονται(Εικόνες 16-19). Μετά την δημιουργία της, η τηλεφωνική παραγγελία θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα επισκέψεων όπως και τα δελτία(Εικόνα 20).

              

                          Εικόνα 18                                          Εικόνα 19                                          Εικόνα 20

 

 

 

 

  • Διαχείριση επιστροφών:

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται επιλέγοντας “Ενέργειες” από το μενού της εικόνα 12, αφού έχει επιλεχθεί ο  κατάλληλος πελάτης. Στη συνέχεια ο πωλητής αφού πατήσει ”Επιστροφές” μπορεί να επιλέξει προϊόντα για επιστροφή, πατώντας “προσθήκη είδους” και ακολούθως λόγο και τρόπο επιστροφής(Εικόνες 21-22).

       

                     Εικόνα 21                                Εικόνα 22                                                                                                                                            

  • Σημειώσεις :
  1. Σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει εγκατάσταση έκδοσης του προγράμματος χωρίς την επιλογή αυτόματης εγκατάστασης της εικόνας 2, θα πρέπει πρώτα να διαγραφεί από τη συσκευή η εγκατεστημένη έκδοση.