Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Βιομηχανίες κατασκευής χαρτοκιβωτίων

Πρόκειται για ειδικό λογισμικό, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιομηχανίες χαρτοκιβωτίων, που έχουν ως πρώτη ύλη το χαρτί, το οποίο σε πρώτη φάση το μεταποιούν σε χαρτόνι τρίφυλλο ή πεντάφυλλο, κόβεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των παραγγελιών και σε δεύτερη φάση, μορφοποιείται σε χαρτοκιβώτιο, αφού τυπωθούν οι ανάλογες εικόνες – λογότυπα στις πλευρές των χαρτοκιβωτίων.

Τα παραγόμενα είδη της πρώτης φάσης, είναι τα ημιέτοιμα προϊόντα, τα οποία μπορούν να πωληθούν όπως είναι ή να προωθηθούν στην δεύτερη φάση παραγωγής, οπότε και πωλούνται ως τελικά έτοιμα προϊόντα.

Όπως όλα τα λογισμικά της SGA έτσι κι αυτό, βασίζεται στο SGA ERP, το οποίο παρέχει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα, τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες της Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης μιας σύγχρονης και απαιτητικής εταιρείας. Το παραπάνω λογισμικό πλαισιώθηκε από ειδικά λογισμικά για να καλύψουν τις ανάγκες των βιομηχανιών κατασκευής χαρτοκιβωτίων, τα οποία είναι:

 
Υποσύστημα παραγγελιοληψίας:

  • Δημιουργία προσφοράς: καταχώρηση όλων των σχετικών δεδομένων του χαρτοκιβωτίου, όπως ποιότητα χαρτιού, διαστάσεις (πλάτος – μήκος – ύψος), τρίφυλλο - πεντάφυλλο, τρόπος σύνδεσης, είδος εκτύπωσης κλπ. Με την χρησιμοποίηση των δεδομένων και ειδικών τύπων, υπολογίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την προκοστολόγηση του προϊόντος. Υπάρχει ειδική μέριμνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ανάλογα με τις ποσότητες που προσφέρονται.
  • Δημιουργία παραγγελίας είτε αυτόματα από προσφορά ή καταχώρηση αυτής, με ανάλογες λειτουργικότητες των προσφορών.
  • Εκτύπωση εντολών παραγωγής με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγωγή του προϊόντος, καθώς επίσης και οι εικόνες εκτύπωσης του χαρτοκιβωτίου (κλισέ)


Υποσύστημα Web Orders:

Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία είναι on line με το υπόλοιπο ERP και δίνει την δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες - πελάτες, να καταχωρούν τις παραγγελίες τους, εφόσον υπάρχει ενεργή σύμβαση, να πληροφορούνται στο πιο στάδιο βρίσκονται οι παραγγελίες που είναι σε εξέλιξη παραγωγής, να πληροφορούνται την πιθανή ημερομηνία παραλαβής και ιστορικό όλων παλιών παραγγελιών.


Υποσύστημα προγραμματισμού παραγωγής:

  • Για τον προγραμματισμό της πρώτης φάσης παραγωγής, χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό, το οποίο λόγω του συγκεκριμένου πλάτους της μηχανής παραγωγής χαρτονιού, προτείνει τον καλύτερο συνδυασμό παραγγελιών, έτσι ώστε να προκύπτει η λιγότερη φύρα.
  • Για τον προγραμματισμό της δεύτερης φάσης παραγωγής, λαμβάνεται υπόψη η παραγωγή της πρώτης φάσης, τα είδη των εκτυπώσεων που απαιτεί η κάθε παραγγελία και η διαθεσιμότητα των μηχανών της δεύτερης φάσης. Οι δυνατότητες των μηχανών της δεύτερης φάσης ποικίλουν και κάθε μία μπορεί να δεχθεί συγκεκριμένα μεγέθη χαρτοκιβωτίων, ειδικών εκτυπώσεων - χρώματα κλπ και φορμαρίσματος.


Υποσύστημα παρακολούθησης διακίνησης ρόλων:

 Παραλαβή ρόλων χαρτιού (βασική πρώτη ύλη) και παρακολούθηση της αποθήκης σε ρόλους παράλληλα και αυτόματα με την λογιστική αποθήκη πρώτων υλών ανά είδος. Με την παραλαβή των ρόλων και την βοήθεια Η/Υ χειρός, δημιουργούνται εγγραφές στην αποθήκη των ρόλων με όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε ρόλος και εκτυπώνεται μια ετικέτα με έναν μοναδικό αριθμό ρόλου και αντίστοιχο barcode για την διευκόλυνση της διακίνησης αυτών. Ανάλογα με τον προγραμματισμό παραγωγής της πρώτης φάσης, εκδίδεται εντολή διακίνησης ρόλων από την αποθήκη ρόλων στην παραγωγή. Με την βοήθεια των Η/Υ χειρός και τα barcode, γίνονται on line εγγραφές τόσο στην λογιστική αποθήκη πρώτων υλών όσο και στην αποθήκη των ρόλων. Τα εναπομείναντα ρετάλια παράγουν νέο ρόλο και επιστρέφουν στην αποθήκη με νέο αριθμό ρόλου και φυσικά γίνονται όλες οι απαραίτητες εγγραφές στις αποθήκες.

Υποσύστημα παρακολούθησης παραγωγής:

  • Παραγωγή ημιετοίμων προϊόντων σε παλέτες Τα παραγόμενα ημιέτοιμα προϊόντα συσκευάζονται σε παλέτες και παρακολουθούνται σε ειδική αποθήκη παλετών ημιετοίμων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, παράλληλα με την λογιστική αποθήκη ημιετοίμων, με έναν μοναδικό αριθμό παλέτας και εκτύπωση ετικέτας με το σχετικό barcode. Ανάλογα με τον προγραμματισμό παραγωγής δεύτερης φάσης, εκδίδεται εντολή διακίνησης ημιετοίμων παλετών προς την παραγωγή ή προς φόρτωση για αυτά που είναι προς πώληση. Με την βοήθεια των Η/Υ χειρός και τα barcode, γίνονται online εγγραφές τόσο στην λογιστική αποθήκη πρώτων υλών όσο και στην αποθήκη παλετών ημιέτοιμων.
  • Παραγωγή ετοίμων προϊόντων σε παλέτες Τα παραγόμενα έτοιμα προϊόντα συσκευάζονται σε παλέτες και παρακολουθούνται σε ειδική αποθήκη παλετών ετοίμων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, παράλληλα με την λογιστική αποθήκη ετοίμων, με έναν μοναδικό αριθμό παλέτας και εκτύπωση ετικέτας με το σχετικό barcode.


Υποσύστημα παρακολούθησης εντολών φορτώσεων:

Ειδικό λογισμικό διαχειρίζεται τις εντολές φόρτωσης παλετών, το οποίο προτείνει τα δρομολόγια των φορτηγών της εταιρείας ή ξένων, ανάλογα με το μέγεθος των παλετών, το ύψος του φορτηγού και τις περιοχές παράδοσης. Έτσι εκδίδεται εντολή φόρτωσης ετοίμων παλετών προς  πώληση. Με την βοήθεια των Η/Υ χειρός και τα barcode, γίνονται on line έλεγχοι κατά την διαδικασία της φόρτωσης. Με τον αριθμό εντολής φόρτωση και τον πελάτη εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά διακίνησης.

Υποσύστημα μητρώου μηχανών

 Ειδικό λογισμικό διαχειρίζεται το μητρώο μηχανών στο οποίο καταγράφονται όλες οι ενέργειες που γίνονται ανά μηχανή, όπως συντηρήσεις, βλάβες, κλπ