Η SGA έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για εταιρείες εμπορίας οχημάτων – ανταλλακτικών και συνεργείου αυτών, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου. Το λογισμικό αυτό στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο SGA ERP-BUDGET|MRP|CRM|e-commerce, στο οποίο ενσωματώθηκαν ειδικές λειτουργίες για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κλάδου.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καλύπτει η εφαρμογή είναι:

  • Ειδικό διαδικτυακό σύστημα παραγγελιοληψίας, με πλήρη καταγραφή όλων των λεπτομερειών της παραγγελίας ανά είδος.
  • Το σύστημα παραγγελιοληψίας ανταλλακτικών παράγει αυτόματα και παρακολουθεί, τις εντολές φόρτωσης καθώς επίσης και τις παραγγελίες προς τον προμηθευτή.
  • Πλήρη διαχείριση της αποθήκης με την χρήση barcode και PDA.
  • Πλήρη κοστολόγηση εισαγωγών.
  • Ειδικό σύστημα παρακολούθησης προσφοράς – παραγγελίας – εισαγωγής και πώλησης οχημάτων.
  • Ειδικό σύστημα παρακολούθησης οχημάτων ανά πελάτη.
  • Ειδικό διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης των εργασιών που έγιναν και ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν ανά όχημα.
  • Ειδικό διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης των ραντεβού για service των οχημάτων.
  • Πλήρες σύστημα παρακολούθησης εγγυήσεων οχημάτων και ανταλλακτικών.
  • Πλήρες σύστημα CRM άμεσα συνδεδεμένο με το ERP, καθώς επίσης και πλήρες σύστημα διαχείρισης προσφορών με πλήρη στατιστικά στοιχεία.