Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2008, και την πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 που απέκτησε το 2018, προχώρησε και απέκτησε και το πιστοποιητικό συστήματος περιβαντολογικής Διαχείρισης 14001:2015.

Περισσότρες πληροφορίες στο Σύστημα Ποιότητας