Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2022

 

Νέο Έργο: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος

 

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος». 

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η ΔΕΥΑ Ν. ΧΙΟΥ στους καταναλωτές, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των καταναλωτών. Η ΔΕΥΑ Ν. ΧΙΟΥ θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, που θα έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. 

Σε επιλεγμένες περιοχές της πόλης της Χίου θα αντικατασταθούν τα παλιά υδρόμετρα με νέα ψηφιακά υδρόμετρα με ασύρματους αισθητήρες (modules), που θα δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης συλλογής των ενδείξεων των υδρομέτρων.

Επιγραμματικά το έργο θα περιλαμβάνει:

  • Αρχική τοποθέτηση νέων υδραυλικών υδρομέτρων
  • Απομακρυσμένη λήψη ενδείξεων υδρομετρητών
  • Μεταφορά ενδείξεων στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του φορέα
  • Πρόβλεψη κατανάλωσης πόσιμου ύδατος
  • Ορθολογική κοστολόγηση του πόσιμου ύδατος
  • Σενάρια τιμολογιακής πολιτικής ανά ποσότητα κατανάλωσης
  • Πλατφόρμα καταχώρησης ενδείξεων υδρομέτρων από καταναλωτές
  • Δράσεις προβολής και δημοσιότητας.