Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2021

 

Νέο Έργο: Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς

 

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου Κιλκίς, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο Κιλκίς στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Θα παρέχει στο Επιμελητήριο το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών, ενώ παράλληλα τα μέλη του θα έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.

Θα αναπτυχθούν εργαλεία ενίσχυσης των μελών-επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες ολοκληρωμένες επιχειρησιακές/ οργανωτικές λύσεις (όπως συστήματα μέσω cloud), στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία καθώς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά η ηγετική θέση της εταιρείας στον χώρο της πληροφορικής και παραγωγής εφαρμογών λογισμικού. Ταυτόχρονα παραμένουμε προσηλωμένοι στον εταιρικό στόχο για την παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής σε στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες.