1η πρόταση: Prediction SCMS

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία κομβικής σημασίας δραστηριότητα για κάθε επιχείρηση που στηρίζεται στην έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων της από τους προμηθευτές στους πελάτες της. Σύμφωνα με τη Gartner,πρωτοπόρο εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αγοράς, η αγορά λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για το 2019 και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, το έργο‘Prediction SCMS’ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, και θα προσφέρει: έγκυρες προγνώσεις για τα επίπεδα ζήτησης στο άμεσο μέλλον, την έγκαιρη εξαγωγή παραγγελιών ώστε τα αποθέματα προϊόντων να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα, και μία εποπτική εικόνα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα ανιχνεύει τυχόν αστάθειες και θα ενημερώνει κατάλληλα το χρήστη. Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να αποτελέσει μία λύση που θα βελτιστοποιεί την ροή των προϊόντων, αποφεύγοντας την απώλεια πωλήσεων λόγω ελλείψεων, αποδεσμεύοντας κεφάλαια που θα χρησιμοποιούνταν για την αγορά και αποθήκευση προϊόντων τα οποία δεν είναι άμεσα απαραίτητα προς πώληση και μειώνοντας τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για το σωστό σχεδιασμό και συντήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

https://predictionscms-project.gr