2η πρόταση: Performants

Η διοργάνωση μιας συναυλίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τη διαπραγμάτευση και το συντονισμό πολλών ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. Το κόστος διαχείρισης αυτής της πολυπλοκότητας είναι συχνά απαγορευτικό για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων χώρων που δεν έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πρόσβασή τους σε μουσικούς από μακρινές περιοχές, και αντίστοιχα, οι μουσικοί δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Σε μια συγκυρία όπου πολλές μελέτες δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται προς τις μικρές συναυλίες και η ζωντανή μουσική μπορεί να αποτελέσει μοχλό τοπικής ανάπτυξης, το έργο PerformAnts: Ψηφιακός Διαχειριστής - Διοργανωτής Συναυλιών αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ευφυούς και καινοτόμου ηλεκτρονικού μάνατζερ ο οποίος αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος των συναυλιών και ειδικότερα των περιοδειών. Χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, υλοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και εκπαιδεύοντας τους χρήστες μέσω ημερίδων και εργαστηρίων, η προτεινόμενη λύση απαντά στις μεγάλες προκλήσεις μιας ανερχόμενης αγοράς, αυξάνει την κινητικότητα των μουσικών και την προσβασιμότητα των συναυλιακών χώρων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να ασχοληθούν μόνο με το δημιουργικό κομμάτι της παραγωγής συναυλιών.

https://performants-project.gr/