Το πρόγραμμα Ασφαλιστικές Μεσιτείες περιλαμβάνει:

Διαχείριση Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων, Ζημιών:

 • Δυνατότητα εισαγωγής Στοιχείων Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων, Ζημιών από τους χρήστες.
 • Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής Στοιχείων Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων για κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες από αρχείο ανά μήνα.
 • Αποθηκεύεται το πλήρες ιστορικό συμβολαίων με τα επί μέρους στοιχεία τους
 • Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης Συμβολαίων, Πρόσθετων Πράξεων και Ζημιών με δυνατότητα αναζήτησης και το ιστορικό τους


Διαχείριση Παραγωγών και Εταιρειών:

 • Αναλυτικά τα στοιχεία Παραγωγών και Εταιρειών
 • Δυνατότητα εισαγωγής κλάδων, καλύψεων και πακέτων κάλυψης ανά εταιρεία
 • Αναλυτικά ποσοστά προμήθειας ανά εταιρεία, κλάδο, κάλυψη και χρήση
 • Αναλυτικά ποσοστά προμήθειας ανά παραγωγό, κλάδο, κάλυψη και χρήση
 • Δημιουργία Εκτυπώσεων/ Αρχείων που αφορούν την παραγωγή για κάθε παραγωγό και για κάθε εταιρεία
 • Καρτέλες παραγωγών και εταιρειών με χρεώσεις πιστώσεις
 • Παρακολούθηση υπολοίπων και ηλικίας υπολοίπων παραγωγών και εταιρειών

Υπολογισμός Παραγωγής:

 • Με επιλογή του χρήστη γίνεται κάθε τέλος του μήνα διαδικασία υπολογισμού παραγωγής
 • Υπολογισμός Παραγωγής ανά Παραγωγό και ανά Εταιρεία
 • Μετά το κλείσιμο του μήνα δημιουργία εκτυπώσεων/αρχείων με τα στοιχεία αναλυτικής παραγωγής ανά παραγωγό ή ανά εταιρεία. Αναλυτικά τα συμβόλαια, τα ασφάλιστρα τους, οι προμήθειες και οι κρατήσεις
 • Δημιουργία και αποθήκευση σε άλλο δίσκο των αναλυτικών στοιχείων παραγωγής παραγωγών (σε PDF) για μετέπειτα εύκολη πρόσβαση
 • Ενημέρωση στις Καρτέλες Παραγωγών με τις αντίστοιχες χρεώσεις
 • Ενημέρωση στις Καρτέλες Εταιρειών με τις αντίστοιχες πιστώσεις

Ταμείο:

 • Δυνατότητα καταχώρησης καθημερινών κινήσεων είτε παραγωγών είτε εταιρειών
 • Καταχώρηση Πληρωμών (Επιταγές, Μετρητά)
 • Χαρτοφυλάκιο με ιστορικό επιταγών, μεταβιβάσεων
 • Ληξιάριο Πληρωτέων, Εισπρακτέων Επιταγών

Εκτυπώσεις:

 • Ληξιάριο Συμβολαίων
 • Στατιστικά Παραγωγής Ανά περίοδο
 • Συγκριτικές Καταστάσεις Ασφαλίστρων με το προηγούμενο έτος
 • Κατανομή Συμβόλαιων και Πρόσθετων Πράξεων ανά Εταιρεία και κλάδο για κάθε Παραγωγό
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών Αναλυτικά ή Συγκεντρωτικά ανά χρονική περίοδο
 • Κινήσεις Λογαριασμών Εσόδων Εξόδων
 • Πελατολόγιο
 • Όλες οι εκτυπώσεις μπορούν αποθηκευτούν σε αρχείο

Πρόσθετη Λειτουργικότητα:

 • Δυνατότητα διαφορετικών προνομίων ανά χρήστη
 • Δυνατότητα εξαγωγής Στοιχείων Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων ανά μήνα και παραγωγό,
 • Δυνατότητα ελέγχου Ενεργειών ανά χρήστη ανά ημέρα σχετικά με καταχωρήσεις Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων, Πρόσθετων Πράξεων,
 • Δυνατότητα λειτουργίας του ασφαλιστικού πρακτορείου και σαν ασφαλιστικός πράκτορας. Διαχείριση συμβολαίων και προμηθειών του ιδίου,
 • Προγραμματισμένο καθημερινό Backup και δυνατότητα εύκολου backup από τον χρήστη.

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση: