Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web ΕΒΕΘ (απομακρυσμένες υπηρεσίες όλων των συναλλαγών των μελών με το ΕΒΕΘ)

SGA web Υπηρεσία Εύρεσης Εργαζομένων (Αγγελίες - Βιογραφικά)

SGA web Υπηρεσία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Ερωτήσεις - Απαντήσεις)

SGA web Υπηρεσία Διαχείριση Αποφάσεων ΔΕ & ΔΣ