Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2008, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το ISO 27001:2013