Συνοπτική περιγραφή της πρότασης. 

Η διαχείριση έργων αποτελεί βασική δραστηριότητα στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού και θεωρείται πλέον κύριο εργαλείο ανταγωνιστικότητας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Το σημερινό λογισμικό το οποίο χαρακτηρίζεται από: α) τη συνεχή αύξηση των αυτοματισμών και την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων β) την «έκρηξη» της πληροφορίας μέσα από τον τεράστιο όγκο της γνώσης και των δεδομένων που διακινούνται, γ) αύξηση της πολυπλοκότητας των αναπτυσσόμενων λογισμικών, το προτεινόμενο ερευνητικό έργο "Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων Λογισμικού" επιδιώκει  να συμβάλει στην ανάπτυξη λύσεων που εντάσσονται στις σύγχρονες τάσεις αυτοματοποίησης:

  • Συγκεντρώνει τα έργα  και τις επικοινωνίες σε ένα μοναδικό σημείο
  • Δίνει την δυνατότητα εποπτικής παρακολούθησης των εργασιών της ομάδας
  • Ελέγχει πως όλα τα έργα είναι εμπρόθεσμα μέσα από εμφάνιση ημερολογίου
  • Αυτοματοποίηση εργασιών ενημέρωσης και παρακολούθησης προόδου
  • Εύχρηστα report που εμφανίζουν την πρόοδο των εργασιών, πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων, εμφάνιση προβλημάτων.
  • Σύνδεση με κεντρικό αποθετήριο αρχείων για εύκολη αναζήτηση.

Η "Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων Λογισμικού" επικεντρώνεται στην επίλυση των παρακάτω  συγκεκριμένων προβλημάτων της διαχείρισης έργων μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής της πληροφορικής:

Πρόβλημα Α: Αυτόματη κατανομή εργασιών με βάση τα διαθέσιμα άτομα και με βάση το ιστορικό ολοκλήρωσης ο προγραμματισμός και η κατανομή εργασιών στο project γίνεται αυτόματα μέσω έξυπνων αλγορίθμων

Πρόβλημα Β: Ο τεράστιος όγκος των πληροφορικών που λαμβάνει καθημερινά ο εργαζόμενος (mail, αιτήματα, ειδοποιήσεις, δεδομένα κλπ), οδηγούν στη «σπατάλη» πολύτιμού χρόνου για την διαχείριση «άχρηστων» πληροφοριών. Στην "Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων Λογισμικού" θα αναπτυχθεί ένα έξυπνο σύστημα ειδοποιήσεων (notifications) το οποίο θα προσδιορίζει ποιοι πρέπει να ενημερώνονται για κάθε συμβάν και τι όγκο πληροφορίας απαιτείται για τον καθένα. Στόχος η μείωση κατά 50% του όγκου της πληροφορίας που διακινείται καθημερινά. Επίσης, θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες από διάφορες πηγές ώστε να αποτελεί μοναδικό σημείο αλήθειας.

Πρόβλημα Γ: Η αδυναμία ποιοτικής αποτύπωση της καθημερινής γνώσης που «παράγεται» καθημερινά στους χώρους εργασίας. Στην "Πλατφόρμα Σύγχρονης Διαχείρισης Έργων Λογισμικού" θα χρησιμοποιείται σαν σημείο συγκέντρωσης της γνώσης γύρω από τα έργα πληροφορικής.

Πρόβλημα Δ: Η παρακολούθηση έργων από διαφορετικές συσκευές, ακόμη και φορητές ή smart phones. Δυνατότητα αλληλεπίδρασης εν κίνηση για μείωση του χρόνου απόκρισης.