Α΄ φάση

 1. Διαχείριση ειδών αποθήκης
 2. Διαχείριση συμβάσεων πωλήσεων
 3. Παρακολούθηση εξέλιξη συμβάσεων σε σχέση με την παραγωγή
 4. Διαχείριση προγραμματισμού παραγωγής ανά ημερομηνία και ώρα
 5. Καταγραφή παραγωγής, εξαρτώμενος από τον προγραμματισμό παραγωγής, με πλήρες κωδικό και επιπλέον στοιχεία την ημερομηνία – ώρα παραγωγής και τον παραγωγό.
 6. Δημιουργία αρχείου παλετών προϊόντων και εκτύπωση ετικέτας με α/α παλέτας
 7. Διακίνηση παλετών και ενημέρωση θέσης τοποθέτησης (PDA)
 8. Παραλαβή υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών (PDA)
 9. Διακίνηση υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών στην παραγωγή (PDA)
 10. Διακίνηση παλετών (PDA)
 11. Ιχνυλάτηση προϊόντων
 12. Αναφορές – στατιστικά

Β’ φάση

 1. Προγραμματισμός ετικετοποίησης ετοίμων προϊόντων