Πλεονεκτήματα του SGA cloudPayroll :

[ + ] Μείωση κόστους απόκτησης λογισμικού

[ + ] Μείωση κόστους υλικού (HardWare)

[ + ] Απλοποίηση εγκατάστασης

[ + ] Αυτόματη τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back-up)

[ + ] Αυτόματη αναβάθμιση του λογισμικού

[ + ] Χρήση από οπουδήποτε
[ + ] Ευκολότερη υποστήριξη