Η SGA προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής, προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίες έχουν απαιτήσεις υψηλού επιπέδου. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται τοπικά στις εγκαταστάσεις σας και απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου και είναι:

Software: Ανάλυση - παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες των μηχανογραφικών αναγκών της επιχείρησης.

Hardware: Μελέτη - εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τόσο σε περιβάλλον γραφείου όσο και σε αποθήκες - παραγωγή.

Προτάσεις Επενδυτικών Προγραμμάτων: Μελέτη - κατάθεση επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια επενδυτικών προγραμμάτων.

Εκπαίδευση: Απομακρυσμένη και τοπική εκπαίδευση σε πραγματικό περιβαλλον.

Υποστήριξη: Απομακρυσμένη και τοπική υποστήριξη τόσο των λογισμικών εφαρμογών όσο και των λειτουργικών συστημάτων.