ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η SGA Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και της ικανοποίησης των πελατών της. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ειδικές λογισμικές εφαρμογές, για την λεπτομερή ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

Η “SGA - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.” δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή λογισμικών εφαρμογών ERP/CRM/MRP/e-commerce για Βιομηχανικές – Εμπορικές Επιχειρήσεις και μια σειρά εφαρμογών που καλύπτουν όλες τις ενάγκες μηχανογραφικής λειτουργίας (και διαδικτυακές) των Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 1 έως 9 από το σύνολο των 9 εγγραφών