Νέα Δραστηριότητα της SGA

Νέα Δραστηριότητα της SGA

Συνεπείς στην φιλοσοφία μας για συνεχή εξέλιξη των εφαρμογών μας, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε την νέα στρατηγική μας επένδυση με ανθρώπινο δυανμικό,

 στην σχεδίαση και ανάπτυξη PORTALS,

για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή δραστηριότητα μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε νέα προϊόντα πλήρως συμβατά με τις υπάρχουσες εφαρμογές σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Μετά από διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "ΚΟΜΒΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ " με Αναθέτουσα Αρχή το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό ΕπιμελητήριοΡοδόπης, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 18/10/2013 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων "τρέχει" με εφαρμογές της SGA

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων,  ανάθεσε στην SGA, να αντικαταστήσει όλες τις μηχανογραφικές εφαρμογές της, με τις αντίστοιχες της SGA. Μετά από την πλήρη μετάπτωση όλων των δεδομένων οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από τις αρχές του 2013,  λειτουργούν χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές της SGA. 

  • SGA Ψηφιακό Μητρώο - Συνδρομές
  • SGA Οικονομική Διαχείριση
  • SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο
  • SGA e-chamber
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επιμελητηρίου Έβρου

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επιμελητηρίου Έβρου

Μετά από διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ " με Αναθέτουσα Αρχή το Επιμελητήριο Έβρου, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 29/12/2012 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Μετά από δημόσιο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ " με Αναθέτουσα Αρχή το Επιμελητήριο Καρδίτσας, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 09/10/2012 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 41 έως 50 από το σύνολο των 72 εγγραφών