ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΕΒ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΕΒ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία ειδικό λογισμικό που περιλβάνει όλες τις απαιτήσεις των ΤΟΕΒ όπως:

Διαχείριση Μητρώου αγροτεμαχίων και καλιεεργητών

Διαχείριση - παρακολούθηση των εσόδων 

Οικονομική Διαχείριση:

Γενική Λογιστική

Απλογραφικό σύστημα (ειδικό για ΤΟΕΒ)

Διαχείριση παγίων

Διαχείριση αποθηκών αναλωσίμων

Μισθοδσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαδικτυακές αιτήσεις απόκτησης μουσικών δικαιωμάτων

Διαδικτυακές αιτήσεις απόκτησης μουσικών δικαιωμάτων

Ο AUTODIA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕIΡIΣΗ

στοχεύει μέσω της παρούσης ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, να προσφέρει την δυνατότητα στα ταμιακώς ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων, που χρησιμοποιούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μουσική, να αποκτούν γρήγορα και εύκολα την άδεια χρήσης για τη μουσική αυτή. Το πιστοποιητικό χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής ισχύει για ένα έτος.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης του μητρώου με την ονομασία «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) για το καθεστώς που διέπει το εν λόγω μητρώο, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υπηρεσία εύρεσης εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών

Υπηρεσία εύρεσης εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών

Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί ως ανάδοχος το έργο: «Υπηρεσία εύρεσης εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών», που έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά και συνολικά της καλής λειτουργίας της αγοράς, ως προς την διαφάνεια των παρεχομένων εγγυήσεων. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι  Πολυεπίπεδη (Multi-Tier) τριών (3) επιπέδων με ένα σύστημα υβριδικής αποθήκευσης (polyglot persistence). Για την αποθήκευση των αρχείων των εγγυήσεων θα χρησιμοποιηθεί η μη σχεσιακή βάση δεδομένων (NoSql), η MongoDB. Η λύση αυτή παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων. Για την γρήγορη αναζήτηση θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του  elastic search. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

Πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

  • Στην αίτηση, ο επιχειρηματίας καταχωρώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του, ελέγχεται αυτόματα η εγκυρότητά του και η ταμιακή του ενημερότητα.
  • Αν δεν είναι εντάξει, λαμβάνει στο mail του σχετικό μήνυμα, να επικοινωνήσει με το Επιμελητήριό του.
  • Η πλατφόρμα κάνει matching με τα διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα και αν υπάρχουν κάποια που ταιριάζουν τα εμφανίζει.
  • Σε περίπτωση που στο μέλλον θα ανοίξει επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στα προφίλ των επιχειρήσεων, θα λάβουν όλοι mail τους σχετικό μήνυμα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
SGA MRP - DANAIS S.A.

SGA MRP - DANAIS S.A.

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα SGA MRP - DANAIS. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης παραγωγής προϊόντων με συστήματα παραλαβής - διαχείρισης  πρώτων και βοηθητικών υλών, διαχείρισης εντολών παραγωγής, διαχείρισης συμβάσεων - προβλέψεων παραγγελιών πελατών, διαχείρισης παλετών προϊόντων και αποθήκευση αυτών σε παλετοθέσεις, διαχείριση παλετών πρώτων και βοηθητικών υλών, με την χρήση φορητών συσκευών PDA και barcode.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 70 εγγραφών