ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Performants ΑΠΟ ΓΓΕΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Performants ΑΠΟ ΓΓΕΤ

 2η πρόταση: Performants

Η διοργάνωση μιας συναυλίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τη διαπραγμάτευση και το συντονισμό πολλών ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. Το κόστος διαχείρισης αυτής της πολυπλοκότητας είναι συχνά απαγορευτικό για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων χώρων που δεν έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πρόσβασή τους σε μουσικούς από μακρινές περιοχές, και αντίστοιχα, οι μουσικοί δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Σε μια συγκυρία όπου πολλές μελέτες δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται προς τις μικρές συναυλίες και η ζωντανή μουσική μπορεί να αποτελέσει μοχλό τοπικής ανάπτυξης, το έργο PerformAnts: Ψηφιακός Διαχειριστής - Διοργανωτής Συναυλιών αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ευφυούς και καινοτόμου ηλεκτρονικού μάνατζερ ο οποίος αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος των συναυλιών και ειδικότερα των περιοδειών. Χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, υλοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και εκπαιδεύοντας τους χρήστες μέσω ημερίδων και εργαστηρίων, η προτεινόμενη λύση απαντά στις μεγάλες προκλήσεις μιας ανερχόμενης αγοράς, αυξάνει την κινητικότητα των μουσικών και την προσβασιμότητα των συναυλιακών χώρων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να ασχοληθούν μόνο με το δημιουργικό κομμάτι της παραγωγής συναυλιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web επιμελητήριο (απομακρυσμένες υπηρεσίες των μελών του με το επιμελητήριο, πληρωμή συνδρομών, έκδοση πιστοποιητικών κ.α.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web EEP (απομακρυσμένες υπηρεσίες όλων των συναλλαγών των μελών του ΕΕΠ με το επιμελητήριο)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2008, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το ISO 27001:2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο: «Πλατφόρμα επιχειρηματικής διαδικτύωσης», που έχει ως στόχο την δικτύωση όλων των επιχειρήσεων που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ, σε μια πλατφόρμα. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι Πολυεπίπεδη (Multi-Tier) τριών (3) επιπέδων με ένα σύστημα υβριδικής αποθήκευσης (polyglot persistence). Για την αποθήκευση των αρχείων των εγγυήσεων θα χρησιμοποιηθεί η μη σχεσιακή βάση δεδομένων (NoSql), η MongoDB. Η λύση αυτή παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων. Για την γρήγορη αναζήτηση θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του elastic search. 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web ΕΒΕΘ (απομακρυσμένες υπηρεσίες όλων των συναλλαγών των μελών με το ΕΒΕΘ)

SGA web Υπηρεσία Εύρεσης Εργαζομένων (Αγγελίες - Βιογραφικά)

SGA web Υπηρεσία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Ερωτήσεις - Απαντήσεις)

SGA web Υπηρεσία Διαχείριση Αποφάσεων ΔΕ & ΔΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 11 έως 20 από το σύνολο των 68 εγγραφών