Πιστοποίηση σε ISO 14001:2015

Πιστοποίηση σε ISO 14001:2015

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της προχωρησε στην απόκτηση Πιστοποιητικoού Συστήματος Περιβαντολογικής Διαχείρισης 14001:2015...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας

Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας». Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη/αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΕΒΕΘ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

H SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει μια ακόμα σημαντική συνεργασία με το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ) για την υλοποίηση του έργου Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η νέα σημαντική συνεργασία έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία με το ΒΕΘ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Prediction SCMS ΑΠΟ ΓΓΕΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Prediction SCMS ΑΠΟ ΓΓΕΤ

1η πρόταση: Prediction SCMS

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία κομβικής σημασίας δραστηριότητα για κάθε επιχείρηση που στηρίζεται στην έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων της από τους προμηθευτές στους πελάτες της. Σύμφωνα με τη Gartner,πρωτοπόρο εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αγοράς, η αγορά λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για το 2019 και παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, το έργο‘Prediction SCMS’ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, και θα προσφέρει: έγκυρες προγνώσεις για τα επίπεδα ζήτησης στο άμεσο μέλλον, την έγκαιρη εξαγωγή παραγγελιών ώστε τα αποθέματα προϊόντων να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα, και μία εποπτική εικόνα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα ανιχνεύει τυχόν αστάθειες και θα ενημερώνει κατάλληλα το χρήστη. Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να αποτελέσει μία λύση που θα βελτιστοποιεί την ροή των προϊόντων, αποφεύγοντας την απώλεια πωλήσεων λόγω ελλείψεων, αποδεσμεύοντας κεφάλαια που θα χρησιμοποιούνταν για την αγορά και αποθήκευση προϊόντων τα οποία δεν είναι άμεσα απαραίτητα προς πώληση και μειώνοντας τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για το σωστό σχεδιασμό και συντήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Performants ΑΠΟ ΓΓΕΤ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Performants ΑΠΟ ΓΓΕΤ

 2η πρόταση: Performants

Η διοργάνωση μιας συναυλίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί τη διαπραγμάτευση και το συντονισμό πολλών ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων. Το κόστος διαχείρισης αυτής της πολυπλοκότητας είναι συχνά απαγορευτικό για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων χώρων που δεν έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πρόσβασή τους σε μουσικούς από μακρινές περιοχές, και αντίστοιχα, οι μουσικοί δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Σε μια συγκυρία όπου πολλές μελέτες δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται προς τις μικρές συναυλίες και η ζωντανή μουσική μπορεί να αποτελέσει μοχλό τοπικής ανάπτυξης, το έργο PerformAnts: Ψηφιακός Διαχειριστής - Διοργανωτής Συναυλιών αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ευφυούς και καινοτόμου ηλεκτρονικού μάνατζερ ο οποίος αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος των συναυλιών και ειδικότερα των περιοδειών. Χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, υλοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και εκπαιδεύοντας τους χρήστες μέσω ημερίδων και εργαστηρίων, η προτεινόμενη λύση απαντά στις μεγάλες προκλήσεις μιας ανερχόμενης αγοράς, αυξάνει την κινητικότητα των μουσικών και την προσβασιμότητα των συναυλιακών χώρων, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να ασχοληθούν μόνο με το δημιουργικό κομμάτι της παραγωγής συναυλιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web επιμελητήριο (απομακρυσμένες υπηρεσίες των μελών του με το επιμελητήριο, πληρωμή συνδρομών, έκδοση πιστοποιητικών κ.α.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web EEP (απομακρυσμένες υπηρεσίες όλων των συναλλαγών των μελών του ΕΕΠ με το επιμελητήριο)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2008, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το ISO 27001:2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο: «Πλατφόρμα επιχειρηματικής διαδικτύωσης», που έχει ως στόχο την δικτύωση όλων των επιχειρήσεων που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ, σε μια πλατφόρμα. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι Πολυεπίπεδη (Multi-Tier) τριών (3) επιπέδων με ένα σύστημα υβριδικής αποθήκευσης (polyglot persistence). Για την αποθήκευση των αρχείων των εγγυήσεων θα χρησιμοποιηθεί η μη σχεσιακή βάση δεδομένων (NoSql), η MongoDB. Η λύση αυτή παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων. Για την γρήγορη αναζήτηση θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του elastic search. 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 11 έως 20 από το σύνολο των 73 εγγραφών