Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Υπάρχουσα κατάσταση

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι σημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις μέλη των, για την μεταξύ των επικοινωνία

 • H αναζήτηση επιχειρηματικών ειδήσεων δεν είναι εύκολη, καθώς κάθε επιμελητήριο αναρτά τις ειδήσεις στο δικό της δικτυακό τόπο. Οι δημοσιεύσεις έτσι δεν έχουν την μεγαλύτερη δυνατή απήχηση.
 • Δυνατότητα στις πιο μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου να αναρτούν ειδήσεις.
 • Τα μέσα που συγκεντρώνουν ειδήσεις, δεν παρέχουν στοχευμένο τρόπο αναζήτησης ειδήσεων με βάση λχ το νομό ή το επιμελητήριο. 
 • Άλλα μέσα (ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), λόγω της φύσης τους, δεν παρέχουν δυνατότητα άμεσου ελέγχου των ειδήσεων.

 

Τι είναι η πλατφόρμα επιχειρηματικής διαδικτύωσης;

Η πλατφόρμα αυτή θα φέρνει σε επικοινωνία – επαφή, όλες τις επιχειρήσεις που είναι μέλη όλων των Επιμελητηρίων της χώρας, με τις παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:

 • τις προσφορές αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις αναζητήσεις συνεργασιών,
 • την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
 • την οργάνωση εκδηλώσεων,
 • την οργάνωση σεμιναρίων,
 • τις απόψεις των επί θεμάτων επιχειρηματικότητας κ.α.

Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει – επικοινωνήσει» με άλλα μέλη όλων των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια αποδεκτών επιχειρήσεων, όπως: νομική μορφή, δραστηριότητα (ΚΑΔ), περιοχή κλπ. Η πλατφόρμα μέσω του ΓΕΜΗ, θα αναζητεί επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα με mail. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία.

 

Πιο αναλυτικά

Η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι επιχειρήσεις μέλη των Επιμελητηρίων που είναι ταμιακώς ενήμερες, καθώς επίσης και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, αφού δημιουργήσουν στην πλατφόρμα τον λογαριασμό τους, να μπορούν να αναρτούν ανακοινώσεις για διάφορα θέματα όπως:

 • την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
 • την οργάνωση εκδηλώσεων,
 • την οργάνωση σεμιναρίων,
 • τις αναζητήσεις συνεργασιών,
 • τις προσφορές αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις απόψεις των επί θεμάτων επιχειρηματικότητας
 • πολυμεσικό περιεχόμενο (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις.

Θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης νέων θεμάτων από τον διαχειριστή της εφαρμογής μετά από αίτημα των χρηστών – μελών των Επιμελητηρίων.

Ακόμη ο χρήστης – μέλος των Επιμελητηρίων, που θέτει μια ανάρτηση για οποιοδήποτε θέμα, θα έχει την  δυνατότητα, μετά από την επιλογή νομών και Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), να αντλούνται τα e-mails των επιχειρήσεων (εφόσον υπάρχουν) από το ΓΕΜΗ και εφόσον στο ΓΕΜΗ εμφανίζονται οι επιλεγμένοι  ΚΑΔ, να αποστέλλει σ’ αυτούς αυτόματα με e-mail ενημέρωση για την σχετική ανάρτηση.

Οι αναρτήσεις θα έχουν συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης, ο οποίος θα επιλέγεται είτε από τον αναρτώντα είτε αυτόματα από το σύστημα.

Προσφορά ή ζήτηση συνεργατών. Η πλατφόρμα θα παρέχει εύκολο τρόπο για την ανάρτηση συνεργασιών με βάση:

 • Την γεωγραφική περιοχή,
 • Το αντικείμενο ΚΑΔ 2008,
 • Το χρονικό διάστημα και
 • Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.

Οι αναρτήσεις θα έχουν συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης που θα καθορίζεται είτε από τον αναρτώντα είτε από το σύστημα διαχείρισης. Η ανάρτηση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη ανάλογα την κατηγορία και τον τύπο της.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και να αναγνώσουν προηγούμενες αναρτήσεις.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 • Η αρχιτεκτονική επιτρέπει την επέκταση του συστήματος με την προσθήκη περισσοτέρων μηχανημάτων (scale-out) χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση.
 • Χρήση μη σχεσιακών βάσεων (MongoDB) για την υποστήριξη μεγάλων αρχείων
 • Χρήση Elasticsearch για την υποστήριξη πολλών χρηστών
 • Εγκατάσταση σε 3 διαφορετικούς servers (database server, search server, webserver)

 

Οφέλη των επιχειρήσεων

Με την χρήση της πλατφόρμας επιχειρηματικής, όλες οι επιχειρήσεις των Επιμελητηρίων, έχουν την δυνατότητα να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία και συγκεκριμένα να τις βοηθούν στις παρακάτω ενέργειες:

 • την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
 • την οργάνωση εκδηλώσεων,
 • την οργάνωση σεμιναρίων,
 • τις αναζητήσεις συνεργασιών,
 • τις προσφορές αγαθών και υπηρεσιών,
 • τις ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών.