Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ερωτήσεων που αφορούν το Γ.Ε.Μη.

-     Μέσα από το site της ΚΕΕ και σε ειδικό banner, η κάθε Υπηρεσία ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια και τις Περιφέρειες, θα θέτει τα ερωτήματά της, τα οποία θα πρωτοκολλούνται αυτόματα ως εισερχόμενα, θα διαβιβάζονται αυτόματα ΚΥ Γ.Ε.ΜΗ. αν αφορά ερώτηση για το τεχνικό μέρος λειτουργίας του ΓΕΜΗ και αν αφορά το νομικό μέρος λειτουργίας του ΓΕΜΗ στην Γενική Γραμματεία Εμπορρίου και στο αρμόδιο τμήμα.

-     Σε κάθε στάδιο θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες και στο τέλος θα συντάσσεται η τελική απάντηση, η οποία θα πρωτοκολλείται αυτόματα ως εξερχόμενο, συνδεδεμένο με το αρχικό εισερχόμενο.

-     Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα μπορούν να ενημερώνονται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ερώτησή τους.

-     Με τη σύνταξη της απάντησης, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η ερώτησή της έχει απαντηθεί και ότι μπορεί να την βρει στην εφαρμογή.

-     Μέσα από την ιστοσελίδα (site) της ΚΕΕ και σε ειδικό banner, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να αναζητούν με λέξεις ΚΛΕΙΔΙΑ διαχρονικά, τις ερωτήσεις που τέθηκαν και τις ανάλογες απαντήσεις.