Ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του Computer Room της ΚΕΕΕ

Ολοκλήρωση έργου αναβάθμισης του Computer Room της ΚΕΕΕ