• +30 2310459496
  • Αίαντος 2A & Εθν. Αντιστάσεως 551 33 Θεσσαλονίκη
  • info@sga.gr

ΝΕΑ

02 Jul 2015
Image Description

Ολοκλήρωση έργου για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά

Ολοκλήρωση έργου "Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς ” για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
06 May 2015
Image Description

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Μετά από διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς ” με Αναθέτουσα Αρχή το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 13/03/2014 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 May 2014
Image Description

Νέα Δραστηριότητα της SGA

Συνεπείς στην φιλοσοφία μας για συνεχή εξέλιξη των εφαρμογών μας, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε την νέα στρατηγική μας επένδυση με ανθρώπινο δυανμικό,

 στην σχεδίαση και ανάπτυξη PORTALS,

για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή δραστηριότητα μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε νέα προϊόντα πλήρως συμβατά με τις υπάρχουσες εφαρμογές σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18 Oct 2013
Image Description

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Μετά από διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "ΚΟΜΒΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ " με Αναθέτουσα Αρχή το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό ΕπιμελητήριοΡοδόπης, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 18/10/2013 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12 Mar 2013
Image Description

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων "τρέχει" με εφαρμογές της SGA

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων,  ανάθεσε στην SGA, να αντικαταστήσει όλες τις μηχανογραφικές εφαρμογές της, με τις αντίστοιχες της SGA. Μετά από την πλήρη μετάπτωση όλων των δεδομένων οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από τις αρχές του 2013,  λειτουργούν χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές της SGA. 

  • SGA Ψηφιακό Μητρώο - Συνδρομές
  • SGA Οικονομική Διαχείριση
  • SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο
  • SGA e-chamber
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29 Dec 2012
Image Description

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Επιμελητηρίου Έβρου

Μετά από διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ " με Αναθέτουσα Αρχή το Επιμελητήριο Έβρου, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 29/12/2012 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ