• +30 2310459496
  • Αίαντος 2A & Εθν. Αντιστάσεως 551 33 Θεσσαλονίκη
  • info@sga.gr

ΝΕΑ

30 Jun 2016
Image Description

SGA MRP - DANAIS S.A.

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα SGA MRP - DANAIS. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης παραγωγής προϊόντων με συστήματα παραλαβής - διαχείρισης  πρώτων και βοηθητικών υλών, διαχείρισης εντολών παραγωγής, διαχείρισης συμβάσεων - προβλέψεων παραγγελιών πελατών, διαχείρισης παλετών προϊόντων και αποθήκευση αυτών σε παλετοθέσεις, διαχείριση παλετών πρώτων και βοηθητικών υλών, με την χρήση φορητών συσκευών PDA και barcode.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31 Dec 2015
Image Description

SGA Logistics VITA S.A.

Ολοκλήρωση έργου διαχείρηση διακίνησης εμπορευμάτων σε παλετοθέσεις αποθηκών, αποκλειστικά με την χρήση συσκευών tablet με scanner και την χρήση barcode τόσο για τις παλέτες ή για τα κιβώτια όσο και για τις παλετοθέσεις. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλον Android. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Nov 2015
Image Description

Ολοκλήρωση έργου για την διαχείριση απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

Η SGA ολοκλήρωσε για την ΚΕΕΕ, την "ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έκδοσης – ανάκλησης - ανάκτησης και ανανέωσης ψηφιακής υπογραφής, για φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή είναι εκπρόσωποι ΝΠΙΔ και εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο αυτών η ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου" 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02 Jul 2015
Image Description

Ολοκλήρωση έργου για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά

Ολοκλήρωση έργου "Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς ” για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
06 May 2015
Image Description

Ανάδειξη της SGA ΑΕ ως Αναδόχου στον Διαγωνισμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Μετά από διεθνή διαγωνισμό για το έργο με τίτλο: "Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς ” με Αναθέτουσα Αρχή το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, η SGA ανακηρύχτηκε Ανάδοχος του έργου. Ο διαγωνισμός έχει συμβασιοποιήθεί και  στις 13/03/2014 ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 May 2014
Image Description

Νέα Δραστηριότητα της SGA

Συνεπείς στην φιλοσοφία μας για συνεχή εξέλιξη των εφαρμογών μας, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε την νέα στρατηγική μας επένδυση με ανθρώπινο δυανμικό,

 στην σχεδίαση και ανάπτυξη PORTALS,

για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή δραστηριότητα μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε νέα προϊόντα πλήρως συμβατά με τις υπάρχουσες εφαρμογές σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ