• +30 2310459496
  • Αίαντος 2A & Εθν. Αντιστάσεως 551 33 Θεσσαλονίκη
  • info@sga.gr

ΝΕΑ

30 Jun 2017
Image Description

Υπηρεσία εύρεσης εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών

Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί ως ανάδοχος το έργο: «Υπηρεσία εύρεσης εγγυήσεων αγαθών και υπηρεσιών», που έχει ως στόχο το κύρος των επιχειρήσεων, το όφελος των καταναλωτών, αλλά και συνολικά της καλής λειτουργίας της αγοράς, ως προς την διαφάνεια των παρεχομένων εγγυήσεων. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι  Πολυεπίπεδη (Multi-Tier) τριών (3) επιπέδων με ένα σύστημα υβριδικής αποθήκευσης (polyglot persistence). Για την αποθήκευση των αρχείων των εγγυήσεων θα χρησιμοποιξθούν μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (NoSql). Ο λύση αυτή παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων. Για την γρήγορη αναζήτηση θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του  elastic search. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Apr 2017
Image Description

Πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

  • Στην αίτηση, ο επιχειρηματίας καταχωρώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του, ελέγχεται αυτόματα η εγκυρότητά του και η ταμιακή του ενημερότητα.
  • Αν δεν είναι εντάξει, λαμβάνει στο mail του σχετικό μήνυμα, να επικοινωνήσει με το Επιμελητήριό του.
  • Η πλατφόρμα κάνει matching με τα διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα και αν υπάρχουν κάποια που ταιριάζουν τα εμφανίζει.
  • Σε περίπτωση που στο μέλλον θα ανοίξει επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στα προφίλ των επιχειρήσεων, θα λάβουν όλοι mail τους σχετικό μήνυμα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Jun 2016
Image Description

SGA MRP - DANAIS S.A.

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα SGA MRP - DANAIS. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης παραγωγής προϊόντων με συστήματα παραλαβής - διαχείρισης  πρώτων και βοηθητικών υλών, διαχείρισης εντολών παραγωγής, διαχείρισης συμβάσεων - προβλέψεων παραγγελιών πελατών, διαχείρισης παλετών προϊόντων και αποθήκευση αυτών σε παλετοθέσεις, διαχείριση παλετών πρώτων και βοηθητικών υλών, με την χρήση φορητών συσκευών PDA και barcode.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31 Dec 2015
Image Description

SGA Logistics VITA S.A.

Ολοκλήρωση έργου διαχείρηση διακίνησης εμπορευμάτων σε παλετοθέσεις αποθηκών, αποκλειστικά με την χρήση συσκευών tablet με scanner και την χρήση barcode τόσο για τις παλέτες ή για τα κιβώτια όσο και για τις παλετοθέσεις. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλον Android. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 Nov 2015
Image Description

Ολοκλήρωση έργου για την διαχείριση απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

Η SGA ολοκλήρωσε για την ΚΕΕΕ, την "ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, το οποίο θα καλύπτει τη διαδικασία έκδοσης – ανάκλησης - ανάκτησης και ανανέωσης ψηφιακής υπογραφής, για φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή είναι εκπρόσωποι ΝΠΙΔ και εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο αυτών η ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου" 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02 Jul 2015
Image Description

Ολοκλήρωση έργου για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά

Ολοκλήρωση έργου "Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς ” για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ