Αίτηση εγγραφής νέου χρήστη
Όνομα χρήστη (Username):*4-20 λατινικοί χαρακτήρες.
Κωδικός (Password):*4-20 χαρακτήρες,γράμματα ή σύμβολα
Κωδικός (ξανά):*Επαναλάβετε τον πιο πάνω κωδικό
Όνομα:*Το όνομά σας
Επώνυμο:*Το επώνυμό σας
Λογιστής:Τσεκάρετε αν έχετε πάνω από μία εταιρείες
Μέγιστος αριθμός εταιρειών:Ο αριθμός των εταιρειών που ενδιαφέρεστε
Όνομα βάσης 1ης εταιρείας:*4-20 λατινικοί χαρακτήρες
Email:*Το email σας

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά