• Γενικά
  • Πλήρες λογισμικό εργαλείο διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού κάθε κατηγορίας (Ιδιωτικών, Δημοσίων κτλ)
  • Άμεση ενημέρωση τροποποιήσεων της νομοθεσίας
  • Χρήση μέσω Internet από web browser της επιλογής σας
  • Αποθήκευση των δεδομένων σε datacenter που παρέχει 24/7 ασφάλεια
  • Αυτόματο περιοδικό backup
  • Σύνδεση με διάφορες συσκευές ωρομέτρησης
 • Σταθερά Στοιχεία
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικές Χρήσεις
  • Εργαζόμενοι
   • Ονοματεπώνυμο
   • Αρ. Κάρτας Συσκευής Ωρομέτρησης
   • Τμήμα και Κέντρο Κόστους που ανήκει
   • Ημερομηνίες Πρόσληψης και αποχώρησης
   • Οικογενειακή Κατάσταση
   • ΣΣΕ στην οποία ανήκει
   • Συμφωνημένος μισθός
   • Τρόπος φορολόγησης
   • Ασφαλιστικά ταμεία
   • Στοιχεία τέκνων
   • Εσωτερικά δάνεια
   • Προϋπηρεσία
   • Πρόγραμμα Εργασίας
   • Διεύθυνση
   • Τηλέφωνα
   • Αρ. Ταυτότητας και Διαβατηρίου
   • ΔΟΥ
   • Τράπεζα Πληρωμής και Λογαριασμός Μισθοδοσίας στην τράπεζα πληρωμής
   • Πακέτο Κάλυψης
   • Κωδ. Ειδικότητας
   • ΚΑΔ
   • ΑΜΚΑ
   • ΑΦΜ
 • Διαχείριση Μισθοδοτικών Περιόδων και Υπολογισμός Πληρωτέου
  • Εισαγωγή Mεταβολών
   • Δημιουργία μισθολογικών περιόδων(12 μηνών, δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματος αδείας, επιπλέον)
   • Μηνιαίες αδειες εργαζομένου
   • Ώρες εργασίας
   • Ώρες Ασθενείας
   • Ημέρες Ασφάλισης
   • Προσαυξήσεις Νύχτας, Κυριακής και Αργίας
   • Υπερωρίες και Ώρες Υπερεργασίας
   • Αναδρομικές κρατήσεις ΙΚΑ και λοιπών ταμείων
   • Αναδρομικές αποδοχές
   • Επιδοτήσεις ΙΚΑ/ΟΑΕΔ
  • Εκτέλεση Υπολογισμών
   • Υπολογισμός φορολογητέου
   • Υπολογισμός κρατήσεων ασφαλιστικών ταμείων
   • Υπολογισμός πληρωτέου
   • Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών αποδοχών λόγω μεταβολής ΣΣΕ
   • Εισαγωγή/Εξαγωγή σχετικού λογιστικού άρθρου στο εκάστοτε σύστημα Λογιστικής
 • Δημιουργία Αναφορών και Πληροφόρηση
  • Εκτυπώσεις για ορισμένη Μισθολογική Περίοδο
   • Μισθολογική Κατάσταση Εργαζομένων
   • Αποδείξεις Μισθοδοσίας Εργαζομένων
   • Κατάσταση Προκαταβολών Εργαζομένων
   • Αποδείξεις Προκαταβολών Εργαζομένων
   • Κατάσταση Συνολικού Κόστους
   • Κατάσταση Συνολικού Κόστους Ανά Κέντρο Κόστους
   • Κατάσταση Ανάλυσης Υπερωριών
   • Κατάσταση Πληρωμών Μέσω Τράπεζας (για ποικιλία τραπεζών)
   • Κατάσταση Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων
  • Ετήσιες εκτυπώσεις Εργαζομένου
   • Καρτέλα Αποδοχών
   • Βεβαίωση Αποδοχών και Συντάξεων
  • Υποχρεώσεις προς Τρίτους
   • Καταστάσεις για το ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
   • Καταστάσεις για φορείς του Δημοσίου (ΟΑΕΔ,ΓΓΠΣ κτ)
   • Καταστάσεις προς Τράπεζες Πληρωμής Μισθοδοσίας
   • Δημιουργία σχετικών αρχείων (JL10, CSL01 κτλ)
   • Αυτόματη υποβολή αναφορών στις υπηρεσίες που δέχονται ηλεκτρονική υποβολή
  • Άλλες εκτυπώσεις
   • Πίνακας Προσωπικού (για την Επιθεώρηση Εργασίας)
   • Καρτέλες Αδειών Ανά Εργαζόμενο
   • Βιβλίο Αδειών
   • Κατάσταση Δανείων Ανά Εργαζόμενο
   • Κατάσταση διαφοράς μισθών από τα προβλεπόμενα των σχετικών συμβάσεων
  • Εξαγωγή αρχείων σε ποικιλία format (pdf, xls, csv)