Περιγραφή θέσης

 

Η SGA, εταιρεία με πολυετή δραστηριοποίηση στο χώρο των τεχνολογιών της πληροφορικής και μεγάλη πείρα στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών υψηλής ποιότητας, αναζητά έμπειρο Full Stack Developer για τη στελέχωση δυναμικά αναπτυσσόμενης ομάδας που εξειδικεύεται σε web εφαρμογές.

 

Ο/Η συνεργάτης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε νέα αλλά και υπάρχοντα έργα, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, το testing και την τελική εγκατάσταση στον πελάτη.

 

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός υλοποίησης με βάση τις αρχικές προδιαγραφές
 • Γράψιμο καθαρού και αποτελεσματικού κώδικα ακολουθώντας τις τεχνικές βέλτιστων πρακτικών
 • Λεπτομερή τεκμηρίωση λειτουργικότητας, με ενημέρωση των αντίστοιχων εγγράφων
 • Υλοποίηση διαδικασιών testing για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη σε περιβάλλον παραγωγής
 • Τήρηση διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων (new features, bugs) από την ανάθεση έως την επίλυση

 

Προσόντα

 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εφαρμογές:
  • OOP PHP ή Nodejs για backend development
  • Javascript Libraries (jQuery)
  • HTML 5 & CSS/CSS frameworks (Bootstrap)
 • Πολύ καλή γνώση ενός MVC framework:
  • CodeIgniter, Laravel  ή άλλο για PHP
  • Express ή άλλο για Nodejs
 • Πολύ καλή κατανόηση και ευχέρεια:
  • Restful Web Services (JSON, XML) & SOAP
  • Σχεσιακές βάσεις Δεδομένων (MySQL, SQL Server)
  • Apache (για PHP)
  • Version control (Git)
 • Βασικές γνώσεις:
  • Javascript frameworks (Angular)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ομαδικότητα και συνεργατικότητα

 

Προσφέρουμε

 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα εξέλιξης μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και χρήσης νέων τεχνολογιών
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο της προϋπηρεσίας

 

για αποστολή βιογραφικού hr@sga.gr

Μοιραστείτε αυτή τη δημοσίευση: