ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web EEP (απομακρυσμένες υπηρεσίες όλων των συναλλαγών των μελών του ΕΕΠ με το επιμελητήριο)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Η SGA αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, μετά την πιστοποίηση ποιότητας 9001:2015 που κατέχει από το 2008, απέκτησε και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με το ISO 27001:2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Πλατφόρμα επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Η SGA μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο: «Πλατφόρμα επιχειρηματικής διαδικτύωσης», που έχει ως στόχο την δικτύωση όλων των επιχειρήσεων που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ, σε μια πλατφόρμα. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι Πολυεπίπεδη (Multi-Tier) τριών (3) επιπέδων με ένα σύστημα υβριδικής αποθήκευσης (polyglot persistence). Για την αποθήκευση των αρχείων των εγγυήσεων θα χρησιμοποιηθεί η μη σχεσιακή βάση δεδομένων (NoSql), η MongoDB. Η λύση αυτή παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων. Για την γρήγορη αναζήτηση θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του elastic search. 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA web ΕΒΕΘ (απομακρυσμένες υπηρεσίες όλων των συναλλαγών των μελών με το ΕΒΕΘ)

SGA web Υπηρεσία Εύρεσης Εργαζομένων (Αγγελίες - Βιογραφικά)

SGA web Υπηρεσία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Ερωτήσεις - Απαντήσεις)

SGA web Υπηρεσία Διαχείριση Αποφάσεων ΔΕ & ΔΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η SGA ολοκλήρωσε την εγκατάστση και λειτουργία όλων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου, μετά από πλήρη μετάπτωση των δεδομένων από τις παλιές εφαρμογές.

Τα λογισμικά είναι:

SGA Μητρώο - Συνδρομές

SGA Οικονομική Διαχείριση

SGA Ψηφιακό πρωτόκολλο - Διαχείριση εγγράφων

SGA echmaber (απομακρυσμένες υπηρεσίες: πληρωμής συνδρομών και λοπών οφειλών, έκδοση πιστοποιητικών, επιχειρηματικοί κατάλογοι και λοιοπές αναζητήσεις)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΕΒ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΕΒ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία ειδικό λογισμικό που περιλβάνει όλες τις απαιτήσεις των ΤΟΕΒ όπως:

Διαχείριση Μητρώου αγροτεμαχίων και καλιεεργητών

Διαχείριση - παρακολούθηση των εσόδων 

Οικονομική Διαχείριση:

Γενική Λογιστική

Απλογραφικό σύστημα (ειδικό για ΤΟΕΒ)

Διαχείριση παγίων

Διαχείριση αποθηκών αναλωσίμων

Μισθοδσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 56 εγγραφών